Sök

Människohandel och prostitution/sex mot ersättning

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för människor som utsätts för våld. Detta gäller även i samband med människohandel och prostitution/sex mot ersättning.

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. För den utsattes skull är det viktigt att du kontaktar polis så tidigt som möjligt på telefonnummer 11414 eller 112.

Prostitution/Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. När det gäller personer som är utsatta för våld eller övergrepp i en nära relation har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Denna målgrupp kan även bestå av personer under 18 år. Ersättningen kan bestå av tex pengar, droger, husrum, kläder ect. Sugerdating ingår även här. Om du behöver stöd eller råd kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp på tel 0340-88500 eller polis 11414

För dig som köper sex eller utsätter andra för våld

Socialtjänsten har även ett ansvar att erbjuda stöd och hjälp för personer som utövar våld eller köper sex. Behöver du stöd eller råd kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp på 0340-88500.

ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter