Sök

Om du begått ett brott (barn och ungdom)

Du som är ung och har hamnat i tråkigheter kan behöva hjälp och stöd för att ta dig ur det. Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Ungdomsvård

Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt vårdbehov. Tillsammans med domen bifogas då ett ungdomskontrakt eller en vårdplan som berättar om vilka vårdinsatser du får. Exempel på sådana insatser är påverkansprogram, impulskontrollsprogram och rådgivande samtal om alkohol och narkotika. Samtalen är alltid individuella och anpassade efter dina behov.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst utdöms efter samtycke av dig som ungdom. Ungdomstjänst skall användas för unga lagöverträdare som inte har ett särskilt vårdbehov, men som har behov av vägledning och gränssättning i olika frågor. Man kan bli dömd till lägst 20 timmar och högst 150 timmar. Påföljden (straffet) består av två delar: En obligatorisk samtalsdel om minst 7 timmar och en arbetsdel då man arbetar oavlönat.

Socialtjänsten har en rapporteringsskyldighet till åklagarmyndigheten.

Socialtjänsten har behov av ungdomstjänstplatser. Intresserade får gärna höra av sig (länk till kontakt).

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Initiativet kan till exempel tas av dig själv, polis, socialtjänst eller skola.  Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som hänt. Medlarens roll är att hjälpa parterna att prata med varandra så att ingen kränks. Medling kan passa vid olika typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse, stöld och snatterier.

ikon

Kontakta oss

Medling

Självservice & blanketter