Sök

Utsatt för brott (barn och ungdom)

Barn och ungdomar som har utsatts för brott och deras närstående har rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten.

Barn och ungdomar är särskilt sårbara, exempelvis de som lever med våld mellan vuxna i hemmet, liksom de som utsätts för våld eller trakasserier i skolan. Barn och ungdomar som utsätts för hot eller våld av närstående, även av hedersrelaterad natur, är en annan sådan grupp. Barn kan bli otrygga när en förälder eller syskon utsatts för brott, en otrygghet som kan yttra sig på många olika sätt.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter