Sök

Relationsvåldsteamet

Relationsvåldsteamet är en kommunal verksamhet som erbjuder stöd och behandling till dig som blivit utsatt för våld i nära relation och till dig som utövar våld.

Barn och ungdomar som bevittnat våld kan få hjälp genom samtal på barn- och tonårsverksamheten. Målet med vårt arbete är att våldet ska upphöra och att du som levt i en våldsam relation ska få hjälp att bearbeta dina upplevelser.

Du som är eller varit utsatt för våld

Våld i nära relation kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Genom enskilda samtal om hur du har det och vad som hänt, kan du ta steget att förändra din situation. Vi utgår alltid från dig och dina känslor och tankar.

Du som har vålds- och aggressionsproblem

Våld skapar vanmakt, lidande och sorg både hos den som blir utsatt och hos dig som utövar våld. I samtal om vad som händer och hur det är för dig och andra, kan du få hjälp att bryta destruktiva mönster och förändra ditt beteende.

Gruppsamtal för våldsutsatta kvinnor

När du kommer till oss börjar vi med att träffas i enskilda samtal. Det finns sedan möjlighet att börja i samtalsgrupp tillsammans med andra kvinnor med liknande erfarenheter. Gruppen har sju deltagare, leds av två gruppledare och har löpande intagning.

Barn och ungdomar som bevittnat våld i familjen

Du som lever i en familj där det förekommer våld är utsatt för en otrygg och påfrestande hemmiljö. Det kan ge problem med självkänslan och svårigheter att fungera i relation till andra. På barn- och tonårsverksamheten kan du få någon att prata med om hur du har det och få hjälp att må bättre. 

ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

ikon

Självservice & blanketter