Sök

Yrkesutbildning till undersköterska

Omsorgspersonal sitter med en äldre dam

Socialförvaltningen genomför en storsatsning på personalen inom äldreomsorgen.

Socialförvaltningen genomför sedan 2018 en satsning på personalen inom äldreomsorgen och inom verksamheter för funktionsnedsättning.

Satsning på personal och kvalitet

Socialförvaltningen genomför sedan 2018 en satsning på personalen inom äldreomsorgen och inom verksamheter för funktionsnedsättning. Det är en satsning på medarbetarna och på kvalitet i omsorgen.

Under 2021 läser ca 60 medarbetare till undersköterska på betald arbetstid genom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet.

Rött hjärta med text
ikon

Kontakta oss

HR-konsult

HR-konsult

Självservice & blanketter