Sök

Våra verksamheter

Omsorgspersonal sitter med en äldre person

Foto: Mikael Göthage

Varbergs omsorg ägs och drivs av Varbergs kommun. Vi har ett brett utbud av verksamheter inom vård och omsorg.

Vi på Varbergs omsorg jobbar för att alla Varbergsbor utifrån sina unika förutsättningar ska kunna leva ett liv där de uppnår sin fulla potential. Vi ger stöd och assistans när din egen förmåga inte räcker till. Kompetensen bland alla 1500 medarbetare som finns i Varbergs omsorg är bred och hög med flera specialistfunktioner.

Illustrerat rött hjärta

Hemtjänst

Hemtjänst är för dig som fortfarande bor kvar hemma men behöver extra stöd för att vardagen ska kännas trygg och fungera som vanligt och du kan få stöd i vardagen med stort som litet. Vi utför biståndsbedömda tjänster inom omvårdnad, hemsjukvård och service som till exempel städning och inköp inom hela kommunen.

Mer om Varbergs omsorgs hemtjänst

Äldreboende

När du inte längre kan bo kvar hemma erbjuder vi ett tryggt och personligt anpassat stöd dygnet runt i våra äldreboenden. Tillsammans med övriga boende och personal deltar du i gemensamma måltider och dagliga aktiviteter efter dina önskemål. Våra boenden finns på flera orter inom kommunen.

Våra äldreboenden

Barn, ungdom och familj

Vardagen för en familj är fylld av både glädje och svårigheter. Vi erbjuder därför utbildning, samtal och stöd för barn, ungdom och vuxna i hur man hanterar livets alla olika skeden. Vi bedriver bland annat verksamhet inom familjerådgivning, har stödgrupper för barn och tonåringar, medling, samt stöd för män och kvinnor i utsatta våldssituationer.

Barn- och tonårsverksamheten

Familjeresurs

Kontaktmannapoolen

Nätverkslaget

Relationsvåldsteamet

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service) har rätt till stöd för att underlätta vardagen. Vi arbetar för att alla utifrån sina unika förutsättningar ska leva ett bra liv. Av oss har du möjlighet att få rådgivning och annat stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice för anhöriga i hemmet, kortidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn, bostad för barn, unga eller vuxna samt daglig verksamhet.

Våra boenden för dig med funktionsnedsättning

Korttidstillsyn för dig över 12 år

Korrtidsvistelse utanför egna hemmet

Psykisk ohälsa

Om psykisk ohälsa eller beroende har fått dig att tappa motivation och styrfart i livet har vi möjlighet att erbjuda stöd och rådgivning för att du ska kunna ta dig tillbaka. Vi utför boendestöd för dig som behöver struktur i vardagen och för dig som har ett utvidgat behov av stöd och tillsyn har vi boende med särskild service. Vi kan också ge stöd och rådgivning till dig som har beroende av alkohol och droger.

Mer om psykisk ohälsa

Arbetscentrum

Arbetscentrum erbjuder arbetsrehabilitering, sysselsättning, daglig verksamhet och praktikplatser till dig som har en funktionsnedsättning eller är långtidsarbetslös och behöver stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet. Vårt mål är att du, utifrån dina unika förutsättningar skall kunna få ett bra liv och uppnå din fulla potential.

Om Arbetscentrum

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Norra Vallgatan 14

43241 Varberg

Telefon: 0340-880 00 

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:

Måndag-onsdag och fredag klockan 09.00-16.00.

Torsdag klockan 09.00-18.00.

Självservice & blanketter