Sök

Tillgänglighetsredogörelse för varberg.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för kommunens webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att varberg.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vårt mål är uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Läs mer om WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här utlåtandet kommer att förändras

Senast den 22 september kommer vi att publicera en uppdaterad tillgänglighetsredogörelse.

Pågående förändringar på webbplatsen

Under september 2020 jobbar vi med att göra webbplatsen mer tillgänglig. Vi har låtit en extern part granska varberg.se. Utifrån den granskningen som vi fick presenterad i maj 2020 har vi genomfört ett antal förändringar i webbplatsens kod. De flesta förändringar syns inte, men gör stor skillnad för den som använder webben med hjälpmedel, så som skärmläsare. En del förändringar syns, såsom nya ikoner, förändrade färger för att uppfylla kraven på kontrast, och länkar som är tydligare markerade samt understrukna. Menyn har ett nytt utseende, men också ny teknik bakom, som gör att läsordningen blir riktig.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG. Vi har en äldre webblösning som vi kontinuerligt undehåller utifrån tillgänglighetskraven.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte uppfyller kraven.
  • Vi textar våra filmer men har inte möjlighet att texta livesändningar.
  • Livesändningar från Kommunfullmäktige textas ännu inte, dessa textas inte heller i efterhand.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte WCAG fullt ut vad gäller exempelvis kontraster och viss formatering, samt kod som inte är tillgänglig.
  • Vissa av kommunens E-tjänster, som vi länkar till uppfyller inte WCAG fullt ut.
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.
  • På visa sidor finns information som inte är tillgängligt, till exempel då vi visar upp innehåll från en extern webbplats i en iFrame.

Kontakt om du upplever hinder

Du är välkommen att kontakta Varberg direkt om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsavdelningen

Självservice & blanketter