Sök

Webbansvarig

Ansvarsförklaring

Varbergs kommun använder i stor utsträckning varberg.se som kommunikationskanal. Vi eftersträvar att informationen på vår webbplats ska vara korrekt och aktuell.

Våra webbplatser kan dock innehålla felskrivningar, men vi försöker rätta till dem så fort som möjligt. Vi strävar också efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. Information på vår webbplats kan ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria, och vi kan inte garantera att den service vi tillhandahåller är fri från avbrott eller andra störningar som har att göra med sådana problem.

Ansvarig för Varbergs kommuns webbplats

kommunikationsavdelningen@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter