• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
  2023-05-23

  Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

  Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

  Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
  Pil

Mål och strategier

 • Förskole- och grundskolenämnden har för perioden 2020–2023 tre nämndsmål vilka är:
  - Skola för alla
  - Motivation för lärande
  - Tillit för förbättring

  Nämnden har också gett inriktning om ett övergripande förhållningssätt som ska genomsyra
  alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden och på alla nivåer. Förhållningssättet innebär att hela organisationen ska genomsyras av tillit och
  lärande kollegialt för en hög och likvärdig kvalitet.