Sök

Verksamhetsplan 2020-2023: Likvärdighet för hållbart lärande

Verksamheterna utgår från barns och elevers bästa. I Varbergs kommunala förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola möts barn, elever och personal utifrån samhällets mångfald och förändringar för att utvecklas och växa tillsammans.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Det är mötet mellan barn, elever och personal som skapar motivation och utgör grund för att barns och elevers lärande. På varje förskola och skola bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete. Utifrån de förutsättningar, framgångsfaktorer och utvecklingsområden som identifierats i enheternas utvecklingsplan skapas alltid bästa möjliga möte för lärande. Aktuella strategier och processer konkretiseras i gällande verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2020-2023

För att nå förskole- och grundskolenämndens mål har kommungemensamma strategier och utvecklingsområden arbetats fram för likvärdighet. Insatserna styr förskole- och grundskoleförvaltningens utvecklingsarbete. Med fokus på utbildningens och undervisningens kvalitet stärks progressionen för barn och elevers lärande.

I verksamhetsplanen Pdf, 782.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 782.7 kB) beskrivs strategier och kommungemensamma utvecklingsområden samt förväntningar på fortsatt arbete i en formativ organisation.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter