• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil

Valkompetens ger kompetensförsörjning

Birger Boström och Carina Uvenfeldt

Birger Boström och Carina Uvenfeldt

När MOA-mässan går av stapeln har 650 elever i de kommunala grundskolorna studerat branscher, yrken och skrivit personliga brev och CV:n. Redan dagen före anlände gäster från 15 olika kommuner, bestående av skolledning, skolpolitiker och lokalt näringsliv, som pluggat på Varbergsmodellen för samverkan skola och arbetsliv.

Den 29 mars genomförs årets lokala och interaktiva yrkesmässa. För tredje gången arrangerar förskole- och grundskoleförvaltningen mässan för elever i årskurs 8 i de kommunala grundskolorna. På plats är 130 olika yrkesföreträdare som tillsammans representerar 20 olika branscher. Förutom elever och lärare finns även observatörer och besökare på plats.

- Om vi kan bidra till förståelse för hur systematiska samarbeten med omgivande samhälle kan se ut, är det självklart att vi delar med oss av erfarenheter till andra kommuner och regioner, säger förskole- och grundskoleförvaltningens förvaltningschef Carina Uvenfeldt.

Både observatörer och besökare

MOA-mässan har sedan start bjudit in så kallade kritiska vänner från andra kommuner att observera genomförande för feed forward till kommande mässor. Med ”läroplansglasögon” och kapitel 2.6 Skolan och omvärlden som riktlinje har observatörerna kikat djupare på hur mässan bidrar till elevers valkompetens. I år adderas näringslivsrepresentanter, skolpolitiker och skolchefer som i ett ”spår” på mässan.

- Det här är ett unikt tillfälle så tillvida att vi som är här idag är här av samma skäl. Vi vill alla skapa en förändring men vi vet inte hur, säger Birger Boström, näringslivschef från Tranås kommun.

Hitta morgondagens kompetens

Han menar på att det behövs fler långsiktiga lösningar för att hitta morgondagens kompetens och att läget nu är ett annat än bara för några år sedan, därför gäller det att tänka nytt. MOA-mässan och dagarna i Varberg ser han som ett tillfälle till erfarenhetsutbyte och inspiration.

- Jag ser fram emot att få ta del av goda exempel under dessa dagar. Självklart från Varberg men även från de andra kommunerna. Ska vi nå ett framgångsrikt näringsliv lokalt så måste vi börja mycket tidigare och vi måste börja i små steg, menar Birger Boström.

Inspireras av Varberg

Till Varberg och mässan anländer även representanter från exempelvis Helsingborg, Mönsterås, Nacka, Nässjö och Täby. Majoriteten har i många år haft kontakt med förskole- och grundskoleförvaltningen och både tagit efter och låtit sig inspireras av Varbergs mångåriga samarbete skola och arbetsliv.

- Kan Varberg visa goda exempel hur samarbeten med företag och organisationer kan leda fram till elevers stärkta valkomptens, är det positivt. MOA-mässan är en av alla aktiviteter vi varje år och återkommande, på alla skolor i alla stadier, genomför, säger Carina Uvenfeldt.


Viktoria Struxsjö
Frida Eckegren Serholt
Pedagogvarberg@varberg.se


Publicerad den:

Senast Ändrad: