Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-03-14

Aktionsforskning gör öar till land

Forskningscirkeln för handledarna i aktionsforskning är igång. Tillsammans med forskare från Göteborgs universitet stärks uppdraget som lärspridare på förskolorna.
- Ska vi jobba på vetenskaplig grund måste vi utvecklas tillsammans, säger Lisa Johnsson, förskollärare på Derome förskola.

Lisa Jonsson, Linda Sjöwall och Anette Olin

Lisa Jonsson, Linda Sjöwall och Anette Olin

Varje förskoleområde i Varbergs kommun har en handledare i aktionsforskning. När de idag träffas i en forskningscirkel, för att utbyta erfarenheter och stärka sina yrkesroller, diskuteras hur viktig aktionsforskningen har varit för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolorna. 

Annette Olin, lektor vid Göteborgs universitet, en av tre som håller i forskningscirkeln, menar att det handlar om hållbar skolutveckling. Tidigare var förskolorna i Varberg egna öar men nu, tack vare aktionsforskningen, har de blivit ett enat fastland.
- Jag vet ingen annan kommun som har arbetat med aktionsforskning så länge och förankrat det så väl på alla förskolor. Jag upplever att förskollärarna i Varberg pratar samma språk, har förståelse för att alla behöver bidra och att det är ett gemensamt arbete.

Linda Sjöwall, förstelärare på Ugglan I Ur och Skur, har varit med sedan aktionsforskningen påbörjades i Varberg 2007. När barn- och utbildningsförvaltningen för två år sedan beslutade om en kommunövergripande riktning för aktionsforskning menar Linda Sjöwall att arbetet fick en väldig fart.
- Det satsas långsiktigt på det kollegiala lärandet. Att våra förskolechefer dessutom har gått samma utbildning är en stor fördel eftersom de nu kan leda och stötta i processerna.

Under utbildningstillfällena kommer forskarna och handledarna bland annat att reflektera och analysera vetenskapliga perspektiv. Moment i undervisningen, hämtade ur förskolornas praktik, lyfts fram för dialog och fördjupar kunskapen. Praktiken blir därmed även beprövad. Linda Sjöwall beskriver fördelarna med aktionsforskning utifrån förskolans helhetsuppdrag och förklarar att innehållet i forskningscirklarna kan appliceras på samtliga delar av uppdraget. Lisa Johnsson håller med, och lyfter kontinuiteten som framgångsfaktor för i aktionsforskningen i Varberg.
- Det kollegiala lärandet har egentligen alltid varit en självklarhet i förskolan. Däremot saknades det tidigare ett systematiskt arbetssätt, säger Lisa Johnsson. Kompetensen höjs i hela arbetslaget tack vare forskarcirkeln.
Linda Sjöwall och Lisa Johnsson är stolta över att det satsas långsiktigt på fortutbildning inom det systematiska kvalitetsarbetet och att det ger resultat. 
- Det tror fanken att det ger resultat när man satsar på alla förskolor, avslutar de spontant och återgår till dagens agenda för bästa möjliga möte för lärande.

Fortbildning pågår!

Fortbildning pågår!

ikon

Senaste nyheterna