Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-02-22

Förståelse för möjliggörande normer

Just nu pågår en fortbildning i normkritisk pedagogik, steget vidare i den kompetenshöjande satsningen som startade med hbtq-diplomeringen i höstas. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsplattform kopplat till normkritisk pedagogik.
- Vi behöver förstå vad vi inte förstått för att bättre kunna förstå, och om det behövs – förändra, säger kursledare Lotta Björkman, pedagog, författare och expert på normkritisk pedagogik.

Svartvit bild på Lotta Björkman

Lotta Björkman

Normkritik handlar om att synliggöra och jobba med de begränsande normerna, för att istället skapa möjliggörande normer. Att tänka kritiskt kring hur olika normativa föreställningarna påverkar oss, och förstå att det skapar begränsande situationer, är något som deltagarna i fortbildningen under tre digitala tillfällen får dyka djupare i.

Skapa gemensam kunskapsplattform

I höstas deltog 44 pedagoger i grundskolan och representanter från de olika elevhälsoteamen i en hbtq-diplomering, vars syfte var att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer. I stort sett samma personer som diplomerades under hösten, går nu vårens fortbildning i normkritisk pedagogik.
- Fokus för diplomeringen låg på att synliggöra sin egen roll i upprätthållandet och reproducerandet av normer. Nu lyfter vi blicken ytterligare, förklarar Sanna Neimark, dramapedagog på förskole- och grundskoleförvaltningen. Vi vill skapa en gemensam kunskapsplattform kopplat till normkritisk pedagogik.
- Förhoppningen är att deltagarna ska få en samsyn och jobba vidare med det här i sina olika verksamheter. Och att man känner sig stärkt i att kommunicera budskapet, säger Lotta Björkman.

Privilegiepromenad

Privilegiepromenaden är den vi gör varje dag hela livet. Privilegiet för den som följer normen är att den får vara ifred, den blir inte reagerad på. Lotta Björkman menar att den person som passar in i normens öga upplever lugn och ro.
- Den människan har det ganska lätt. Här finns inte speciellt mycket motstånd; hen kan gå och handla i affären, gå till banken, skaffa barn, bli kär, allt utan att det blir besvärligt. Och detta för att personen utifrån många olika normaspekter såsom ursprung, kön, funktion och kroppsform är den som förväntas. Det är en privilegierad position, där allting bara flyter på.

Lotta Björkman utvecklar resonemanget och förklarar att om man på något sätt bryter mot föreställningen om den givna människan, då kommer det yttra sig i att man får något typ av motstånd. Normkritik handlar om att förstå det som blir osynligt i privilegiepromenaden och inse att allas väg inte är likadan.

Helén Webster är lärare på Ankarskolan och en av deltagarna på fortbildningen:
- Vi behöver alla reflektera över vad och varför vi agerar och säger som vi gör i olika situationer. Hur har normen blivit som den är – och inser jag ens själv att jag följer en viss norm? Det handlar inte om att säga och göra rätt, utan om kritiskt tänkande kring hur olika normativa föreställningar påverkar oss.

Att förstå vad vi inte förstår

Självreflektion är en grundläggande förutsättning för en inkluderande verksamhet. Vi förstår inte alltid att vi skapar begränsande situationer och att vi diskriminerar.

Ledsen flicka sitter i soffa med gömt ansikte

- Det är inte för att vi är elaka, utan snarare att vi inte har tänkt på att vår värld inte är allas värld, menar Lotta Björkman. Vi har oss själva och de normativa föreställningarna som utgångspunkt om ”hur det är” och det påverkar det arbete vi gör med barn och elever. Om jag inte förstår att jag har den föreställningen, då förstår jag inte att det påverkar mig. Jag kommer förmodligen bemöta elever på ett visst sätt - för att jag inte fattar att, och hur, detta styr mig.

Det finns många erfarenheter som inte är våra, men som är våra elevers och våra barns, och det behöver vi förstå att vi inte alltid förstår. Det är ett ständigt pågående lärande, och vi behöver vara nyfikna på att kunna utveckla och förändra.
- Att vara intresserad av och ödmjuk inför allas våra misstag är en utgångspunkt för att kunna bli mer inkluderande och rättvisa i vårt yrkesutövande, säger Lotta Björkman. Vi behöver förstå vad vi inte förstått för att kunna förstå och om det behövs – förändra.

Vikten av normkritisk pedagogik

Skolans uppdrag är att se till att det är så få och små hinder som möjligt i elevernas promenad i skolan.
- Om vi inte arbetar normkritiskt i skolan blir värdegrundsarbetet svårt och vårt demokratiska uppdrag i princip omöjligt. Vi behöver rasera förtryckande former och skapa demokratiska klassrum, på alla plan, menar Helén Webster.

Till nästa tillfälle har deltagarna i gruppen fått i uppgift att söka efter normkritiska utmaningar och möjligheter i de egna verksamheterna. Vilka områden kan vara aktuella för ett normkritiskt utvecklingsarbete?
- Jag ser fram emot att få möjlighet att diskutera svåra frågor och situationer med kollegor och föreläsningshållare och därmed få en större verktygslåda att arbeta med. Det handlar om att tänka om - inte om att tänka "rätt", avslutar Helén Webster.

Camilla Tegebäck

ikon

Senaste nyheterna