Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-03-10

Fullsatt fortbildning

När studiedagen idag drog igång var det fullsatt i Folkets hus där Ann-Marie Körling skulle föreläsa. Drygt 300 förskollärare, pedagoger, skolledare och lärare inledde fredagen med att ta del av forskning och vinnande vetande om texters och bilders betydelse för barn och elevers språkutveckling.

Ann-Marie Körling

- Jag har jättehöga förväntningar på dagen, säger Maria Röger från Vidhöge förskola, och får medhåll från kollegor som går in mot föreläsningen.

Vi vet idag, genom forskning, att läsning har en längre verkan än den omedelbara. Läser du en bok idag, kan insikt om det du läst komma om en vecka, ett halvår eller längre än så. Böckers och bilders innehåll tar en allt mer självklar plats i förskolan och skolan. Något Lisa Böös och Lisbeth Dahlberg från Trädlyckans förskola bekräftar.
- Vi läser, och läser och läser ännu mer, säger de med stolthet. Barnens språkutveckling tar verkligen fart när vi läser med dem, har textsamtal om innehåll och exempelvis dramatiserar sagor.
 
Trädlyckans förskola arbetar bland annat med samma bok på alla avdelningar. I år är Guldlock och de tre björnarna gemensam bok. Variationen av metoder är god och har exempelvis resulterat i att klassificera geometriska former, bygga björnarnas hus med återvinningsmaterial och att skapa flanosagor.
- Jag ser fram emot att få tillskott till de pågående processer vi har, säger Eva Larsson, förskolechef för Lindberg förskola och Valinge förskola, om dagens föreläsning. I två år har vi byggt upp kunskap om pedagogernas roll och betydelse för barnens lust att möta text, bild och kritiskt tänkande, fortsätter hon. Dagens föreläsning ger inspiration för att fortsätta det arbetet.
 
Maria Röger, Vidhöge förskola har höga förväntningar på Ann-Marie Körlings föreläsning och menar att det är viktigt att pedagoger kan förmedla en positiv känsla av läsning och bilder till barnen.
- När vi sitter med barnen och studerar exempelvis bilder, får vi så bra samtal med barnen, säger Maria Rögler. Jag ska se till att få tips med mig idag om hur vi kan fortsätta arbeta med barnen om läsning och bilder. 

Eva Larsson och Maria Röger

Eva Larsson och Maria Röger

Lisbeth Dahlstrand och Lisa Nilsson Böös

ikon

Senaste nyheterna