Sök

2022-04-28

På egna ben - För miljö, hälsa och trafiksäkerhet

På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt. Under de fem höstveckor som På egna ben pågår samlar eleverna samtidigt på sig värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

På egna bens logga

På egna ben är en kampanj som handlar om att uppmuntra elever på mellanstadiet att ta sig till skolan med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Kampanjen pågår under fem veckor på hösten, vecka 37–41, där hela klassen tävlar och utbildas tillsammans.

- Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där alla deltagande klasser tävlar mot varandra om fina priser, berättar Emma Cejie, trafikplanerare på Varbergs kommun.

- Många mellanstadiebarn skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig fram på egen hand, det gör att de stärker sitt självförtroende. Samtidigt bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan, bättre miljö och större hälsovinster hos barnen, fyller trafikplanerare Charlotte Ljung i.

Vill etablera hälsosamma och miljömässiga vanor

Emma Cejie och Charlotte Ljung arbetar som trafikplanerare på hamn- och gatuförvaltningen i Varbergs kommun. De arbetar mycket med hållbart resande och att öka trafiksäkerhet runt skolorna och På egna ben är en viktig del i detta arbete. I utamningen tävlar eleverna genom att samla på sig poäng. Det gör de genom att gå cykla eller åka kollektivt till och från skolan. Dessutom kan föräldrar, syskon och kompisar hjälpa till att samla ihop bonuspoäng.

- En långsiktig förhoppning är att kampanjen bidrar till att etablera hälsosamma och miljömässigt hållbara vanor, genom att gång, cykel och kollektivtrafik ses som naturliga alternativ när man ska någonstans, säger Charlotte Ljung.

- Kortsiktiga effekter kan vara ökad koncentration under lektionerna som en följd av den fysiska aktiviteten. Dessutom kommer eleverna kunna tillgodogöra sig värdefull kunskap från de flertalet övningar och faktablad som ingår i kampanjen, på teman som trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Övningarna och faktabladen är dessutom alla kopplade till kursplanemålen, säger Emma Ceije.

Ankarskolan vann tävlingen 2021

Alla kommuner i Halland och Västra Götalandsregionen kan delta i På egna ben, men man tävlar bara mot andra klasser inom samma kommun. Förra året, 2021, var det Ankarskolan klass 5:3 som vann tävlingen i Varbergs kommun och även en vinstsumma på 5 000 kronor till klasskassan.
Trafikplanerarna vill också poängtera att även pedagoger och vårdnadshavare kan lära sig en hel del genom kampanjen.

- Definitivt! Det är vi vuxna som sitter bakom ratten oavsett om vi skjutsar våra barn till skolan eller kör till jobbet. Om vi vuxna får en bättre förståelse för de negativa konsekvenser vårt ofta slentrianmässiga bilkörande kan få för barnen, miljön och vår egen hälsa, ökar förhoppningsvis vår vilja att se över vårt eget beteendemönster över hur vi transporterar oss, menar trafikplanerarna.

- Sedan är vi medvetna om att många bor och jobbar på ett sådant sätt att man i vissa fall måste ta bilen. Därför är kampanjen anpassad så att även dessa elever kan delta. Detta genom att klassen bestämmer en plats cirka 500 meter från skolan som eleverna kan bli lämnade eller hämtade på. Skolbarn i Sverige rör inte på sig tillräckligt mycket. I en jämförelse av hälsovanorna i 45 olika länder hamnar Sverige i botten när det gäller fysisk aktivitet, och detta vill vi såklart ändra på.

Nu har anmälan öppnat på paegnaben.se Länk till annan webbplats. och sista anmälningsdag är den 26 augusti.
Mer information finns på hemsidan och vid frågor kan man kontakta Emma Cejie och Charlotte Ljung på paegnaben@varberg.se.

 

Frida Eckegren Serholt
pedagogvarberg@varberg.se

ikon

Senaste nyheterna