Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-03-23

#Seniorsurf – piloten som blev vetenskapligt förankrad

Ökad måluppfyllelse, stärkt självförtroende och träning i att vara uthållig, lyhörd och i att samarbeta. #Seniorsurf är en värdeskapande process där elever i årskurs 6 blir kunskapsbärare i digital kompetens till verkliga mottagare utanför den egna klassen och skolan.

Vad som började som ett pilotprojekt våren 2015, är nu en etablerad process i flera av Varbergs kommunala grundskolor. I #Seniorsurf fortbildas seniorer, av elever, i att använda surfplattor och smartphones. Kunskapen bidrar till ett ”digitalt innanförskap” för en äldre generation och processen är mycket uppskattad av elever, lärare och seniorer.

#Seniorsurf är en värdeskapande aktivitet där självservicefunktioner som att hantera bankärenden, skapa konton för att beställa varor via webben och använda vårdguiden digitalt är exempel på digital kompetens eleverna lär ut. Sociala medier, fotografera och redigera bilder och skapa egna spellistor på Spotify är andra områden seniorerna beskriver sig ha ett behov av att kunna.

Inför varje omgång av #Seniorsurf förbereds elever och lärare som ska medskapa. Eleverna får förståelse för att #Seniorsurf dockar an till läroplanens kunskapsmål i exempelvis svenska, samhällskunskap och teknik, samt att social kompetens är ett centralt inslag. Eleverna får också reflektera över generationsskillnader, fundera kring hur de kan situationsanpassa sitt språk och tränar på att tänka pedagogiskt för att bli så bra kunskapsbärare som möjligt.

På Bosgårdsskolan pågår just nu skolans tredje omgång av #Seniorsurf där Christina Kihlström och Bengt-Olof Johansson är medskapande lärare. Redan efter tre träffar med seniorerna ser de progression i elevernas lärande.
- Eleverna växer när de får ta ansvar och känner att de lyckas, säger Christina Kihlström. De hör också från äldre elever, som deltagit tidigare, vilken effekt för förmågeträning #Seniorsurf har.
- Man ser hur de lite tystare nu tar mer plats och vågar prata inne i klassrummet, fyller Bengt-Olof Johansson i. Dessutom lär eleverna med och av varandra.

Bosgårdsskolan har idag permanentat #Seniorsurf på tiden för Elevens val, och ambitionen för arbetslag 4-6 är att processen är på skolan för att stanna. Inte minst efter att #Seniorsurf i en effektstudie av forskarna Martin Lackéus och Carin Sävetun kvalitetssäkrats utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
- #Seniorsurf som process för elevers lärande är engagerande och en meningsfull utveckling. Det leder till att entreprenöriella kompetenser som drivkraft och tolerans för osäkerhet, självförtroende och motivation ökar starkt, berättar Martin Lackéus.

Det är elevernas upplevelser och känslor av #Seniorsurf som forskarteamet kartlagt. Med hjälp av det digitala verktyget Loopme, en app där eleverna själva reflekterar över sitt lärande, har data samlats in som visar vilket lärande som sker.
- När vi har intervjuat elever och lärare för effektstudien beskriver båda parter att elevers motivation ökar och att aktiviteten främjar utvecklingen av ämneskunskaper och förmågor, säger Martin Lackéus.

 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna