Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-03-10

Studiedag med fokus på text och bild!

Idag samlas drygt 300 pedagoger och lärare i Folkets Hus för att förstå hur förskolan kan närma sig böcker och läsning i ett gemensamt uppdrag att tillägna sig skriven text.
- Förskolans läroplan ger oss möjlighet till det mötet, säger en av dagens föreläsare Ann-Marie Körling, lärare, föreläsare och författare.

Ann-Marie Körling har bl.a. skrivit kursplanerna i svenska

För Varbergs kommunala förskolor och skolor finns en strävan att läsårens studiedagar ska vara mycket innehållsrelevanta och korrelera med verksamhetens mål och strategier. Läs- och skrivutveckling är en aktiv satsning för att stärka barns och elevers läsning och idag är en av de aktörer som medskapar för fördjupad kunskap Ann-Marie Körling på plats i Varberg.

- När vuxna runt barn och elever visar intresse för böcker, och har en pedagogisk tanke och förhållningssätt till böcker och läsning, blir arbetet både meningsfullt och får effekt för lärande.

När Ann-Marie Körling idag möter pedagoger och lärare kommer hon att både utmana, inspirera och ge konkreta verktyg. Hon menar att pedagoger och lärare är mycket viktiga för ett professionellt och omsättande tänkande, och att det är avgörande att vi låter oss utmanas i vår profession.

- Jag kommer exempelvis att utmana tankar om att sagan inte hör till vilan på förskolan, berättar Ann-Marie Körling. Boken aktiverar oss, speciellt yngre barn som är inriktade på detaljer, och är både en kognitiv och sinnlig upplevelse.

Inom kort lanseras Ann-Marie Körlings nya bok Textsamtal & bildpromenader. En bok som ger underlag till undervisning med ett innehåll som synliggör hur man kan arbeta med fördjupande samtal om texter och bilder av olika slag.

Dagens föreläsning är en del i det pågående arbetet att stärka övergång från förskola till förskoleklass eller skola. I Varberg har det arbetet valt att sätta fokus budskap i bild och text, så att öka elevernas måluppfyllelse och därmed främja läsning och lärande i samtliga av skolans ämnen.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna