Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-05-15

Tema Flexteam – De är kommunens flexteamsutvecklare

De har arbetat som flexteamsutveckare i snart två år. För Gunnel Hentilä och Anna-Lena Åkerlind är drivkraften att alla elever ska få en tillgänglig utbildning.
- Även barn med autism ska kunna uppnå sina mål och drömmar. Det är det vi kämpar för, varje dag, säger de.

Flexteamsutvecklarna Anna-Lena Åkerlind och Gunnel Hentilä.

Flexteamsutvecklarna Anna-Lena Åkerlind och Gunnel Hentilä.

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Lagen innebar bland annat att elever med autism eller autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning skulle gå i grundskola och gymnasieskola. Tidigare hade de rätt att läsa enligt särskolans kursplan.
- Vi gjorde en kartläggning 2012 för att få en uppfattning om hur många barn och elever i kommunen det gällde. Det visade sig att det fanns ca 150 barn inom AST eller med liknande funktionssätt och många av dessa berördes av lagändringen, säger Anna-Lena Åkerlind, som tidigare arbetade som övergripande specialpedagog riktad mot AST inom förskola och grundskola.

Det startade på Bosgårdsskolan

På Bosgårdsskolan i Tvååker gick vid den tiden fyra elever med autism som behövde extra stöd för att klara av skolan. Det var där hela arbetet startade. Ett flexibelt team bildades på skolan för att stötta eleverna, vilket blev lyckat. Snart följde flera andra skolor efter och våren 2014 fattade barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att utveckla fler flexteam med målsättningen att alla elever med AST, oavsett skola, ska ha tillgång till denna kompetens. Idag finns det flexteam på 17 av de 21 kommunala grundskolorna.
- Alla elever ska vara inkluderade i samhället och vi måste anpassa oss och utbilda oss så att det blir möjligt. Det är både vi vuxna som arbetar med eleverna och lärmiljöerna som behöver förändras ytterligare. Dessutom måste vi arbeta långsiktigt, menar Gunnel Hentilä, som tidigare arbetade som psykolog riktad mot Team Öster.

Anna-Lena Åkerlind och Gunnel Hentilä blev kommunens flexteamsutvecklare hösten 2015. Deras uppdrag är bland annat att utveckla och kvalitetssäkra arbetsmetoder, stödja skolorna i att organisera och implementera flexteam, handleda och fortbilda på skolorna och att kommunövergripande samordna fortbildning och nätverk för flexteamen och rektorerna.
- Kunskapen om elever inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras behov av olika anpassningar måste öka för att de ska få en tillgänglig utbildning. Eleverna har ofta en stark visuell förmåga, där man kan underlätta kommunikation och förståelse genom synligt stöd, till exempel mer bilder och anpassat material, säger Gunnel Hentilä.

Ett flexteam kan se olika ut

Ett flexteam består av pedagoger som har kunskap och intresse i hur man bemöter elever med autism och därtill har personlig lämplighet. Arbetet handlar om att främja tillgänglig utbildning, delaktighet och likvärdighet för eleverna genom att finna individuella flexibla lösningar. Hur många personer ett team består av varierar. Det finns flexteam med alltifrån två till åtta personer. På en del större skolor finns det även flera flexteam som vänder sig till olika åldersgrupper.
- Kompetensen behöver självklart finnas hos alla på skolan, inte bara hos de som arbetar i teamet. Därför håller vi i utbildningar och samordnar föreläsningar för alla pedagoger, menar Gunnel Hentilä.

Flexteamsutvecklarna har drygt ett år kvar på sitt uppdrag men kan redan se stora skillnader hos pedagogerna.
- Det har skett mycket utveckling under denna tid! Lärarna har fördjupat sina kunskaper inom NPF och de har alltid någon att fråga om råd på sin skola. Många har fått ett helt nytt förhållningssätt för att möta eleverna. Dessutom har det blivit mycket mer visuellt tydligt i klassrummen och det finns tillgänglig information för alla. I Varberg har vi kommit relativt långt i vårt arbete genom en strävan att hela tiden utvecklas och tänka långsiktigt, säger Anna-Lena Åkerlind.

 Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna