Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-05-24

Tema Flexteam – De har kommunens äldsta flexteam

Engagerad personal, individuella scheman, dagar utan stress och press samt en vilja att alltid förbättras. Så beskriver flexpedagogerna på Bosgårdsskolan en väl fungerande flexenhet.
- Vi är inte nöjda förrän eleverna mår bra och får en fungerande skolgång, säger flexpedagogen Tobias Hulthén. 

Flexpedagogerna Martina Anter och Tobias Hulthén.

Flexpedagogerna Martina Anter och Tobias Hulthén.

Det var på Bosgårdsskolan i Tvååker som kommunens första flexteam startade. För fem år sedan gick det tre elever med olika skolsvårigheter i samma årskurs och för att klara av skolan så behövde de extra stöd. Ett flexibelt team startades upp och sedan dess har det bara växt, både på skolan och i kommunen.

- Under den första terminen så var vi tre vuxna och tre elever i flexteamet. Då arbetade vi mycket med gruppaktiviteter och vi provade oss fram för att se vad som fungerade, berättar flexpedagogen Martina Anter, som varit med sedan starten.

Ett beslut fattades 2014

Två år efter att de startat upp sitt team fattade barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att utveckla fler flexteam med målsättningen att alla elever med autismspektrumtillstånd (AST), oavsett skola, ska ha tillgång till rätt kompetens.

- Det känns självklart väldigt bra att det var här hela arbetet började. Då visste vi inte vad det skulle landa i men vi är väldigt glada över att beslutet togs och att det idag finns flexteam på nästan alla skolor, säger Martina Anter.

Med åren så har eleverna som stöttas av flexteamet blivit fler och idag är de totalt 14 elever på två flexteam.

- Här hos oss är vi fyra pedagoger och tio elever. Vi har de äldre eleverna, från årskurs 5 och fram tills dess att de ska börja gymnasiet. Alla har skräddarsydda scheman och allt är anpassat för att eleverna ska må så bra som möjligt, berättar Martina Anter.

- Vi stöttar elever utifrån deras behov, en del elever tillbringar mycket tid i ordinarie klasser, andra har sin undervisning på flexenheten och vissa elever har hemundervisning, fyller hennes kollega Tobias Hulthén i. 

Balans mellan krav och egen förmåga

Han berättar att en del elever är väldigt stresskänsliga och ljud, ljus, rörelse eller otydliga arbetsuppgifter kan förstöra en hel dag för dem.

- Förändringar är jättejobbigt för de elever som går hos oss. Vi har ingen målsättning att de ska ut i sina ordinarie klasser så fort som möjligt, tvärtom. Det måste få ta tid och elevens individuella behov måste ligga till grund för vilken anpassning som är aktuell. Det handlar hela tiden om en balans mellan krav och egen förmåga, menar Tobias Hulthén. Vårt mål är att vi ska vara flexibla och tillgängliga för att alla elever ska må bra och få en fungerande skolgång.

Det kollegiala är väldigt viktigt för alla som arbetar i flexteamet. De arbetar dagligen med sin personliga utveckling och de vill förstå eleverna, på djupet.

- Det är ett detektivarbete att finna den bästa lösningen för eleverna. Därför måste vi hela tiden utvecklas, åt alla håll. Alla som arbetar här har en drivkraft att lära och lyfta varandra, säger Martina Anter.
 
- Vi är även ett väldigt positivt arbetslag. Den personliga lämpligheten är väldigt viktig för att arbeta här, menar Tobias Hulthén.

Det måste få ta tid

Flexteamet på Bosgårdsskolan har höga ambitioner och att allt får ta sin tid ser de som en framgångsfaktor.

- Vi vill att eleverna ska vara så självständiga som möjligt och kunna kontrollera sin egen värld. Eleverna har en fantastisk kompetens och de gillar när de får använda den.

Läs även del ett i vårt tema om flexteam - De är kommunens flexteamsutvecklare.

 

Frida Eckegren Serholt

 

ikon

Senaste nyheterna