Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-03-12

Adil Ennamni – teknikentusiast med hjärta för elevers digitala lärande!

Ny reportageserie - Skicka vidare

Han brinner för IT och lärande. Han tar varje tillfälle i akt att samtala, engagera och entusiasmera elever om teknik, programmering och digitalisering.
- Att bidra till att elever fördjupar sin digitala kompetens, är en av drivkrafterna i mitt arbete på Furubergsskolan.
Möt Adil Ennaimi, systemutvecklaren som sadlade om till IKT och IT-koordinator!

Adil Ennaimi

Adil Ennaimi

Adil Ennaimi har ett engagemang som smittar av sig. Hans stolthet över uppdraget på Furubergsskolan, och över barn- och utbildningsförvaltningens kommungemensamma skolutveckling, är genuin. Också Varberg som stad beskrivs i positiva ordalag där närheten till havet och skogen, träningsanläggningar och aktiviteter lyfts fram. Men det är skola och omsorg han sätter i första rummet, och menar att en av framgångsfaktorerna för de kommunala skolorna är att elevers lärande är kärnan i alla strategier och processer.
- Varberg är en stad i framkant som under de senaste fem åren nått stor framgång på flera olika arenor, inte minst för det arbete vi gör med våra barn och unga. Jag är stolt över att vara en del av det arbetet, och en av anledningarna till framgångarna är att vi har en gemensam riktning, säger Adil Ennaimi. Vi prioriterar och går åt samma håll, och hela organisationen andas detta. Det gör också att jag känner ett stort stöd i organisationen, och en support och engagemang för det jag arbetar med.

IT-spindel i skolans digitala nät

Vi sitter omgivna av läsplattor och robotar, datorer och sladdar. Böcker om programmering, aktuell skolforskning om lärande och lådor med teknikmaterial att använda tillsammans med eleverna fyller hyllor och skrivbord. Adil Ennaimis arbete är bland annat att skapa lärande för elevers digitala kompetens, öka intresset för teknik och se till att elever inte enbart konsumerar IT och teknik, utan också producerar i form av programmering.
- En arbetsdag börjar med att jag ser till att den ”digitala delen” av skolan startar utan tekniska och praktiska problem, det vill säga att den IT-utrustning som pedagoger, lärare och elever använder funkar som förväntat. Jag har ansvar för att skolans olika IT-tjänster finns tillgängliga, är uppdaterade utifrån önskat behov och samarbetar med pedagoger, lärare, rektorer, centrala IT-administratörer och givetvis elever!

I Adil Ennaimis uppdrag ingår också att vara en resurs och ett stöd i klassrummet. Ibland är han med på lektioner och stöttar upp när elever lär sig nya saker om IT. Det kan vara allt från att filma och skriva med hjälp av lärplattor, till att skapa digitala bildberättelser och använda programmering som verktyg i matten.
- När jag arbetar med Elevens val i årskurs 3 till 5 är mitt ansvar det digitala lärandet. Just nu jobbas det med Planner5D där eleverna designar hus. Ämnesfokus är matte plus att mycket handlar om att tänka och lösa problem och att vara kreativ.

Stolt över verksamhet och görande

På eftermiddagarna arbetar Adil Ennaimi på Smaragden, en av skolans fritidshemsavdelningar. Det blir självklart mycket teknikfokus, både analogt och digitalt och när Pedagog Varberg är på besök skapas konstruktioner med sugrör, så kallade Strawbees. Att hjälpa elever att nå ett resultat, i skolan och på fritids, och att visa på alla möjligheter som finns för att nå mål och drömmar, är något Adil Ennaimi brinner för.
- Vi är ett gäng på Furubergsskolans fritidshem som är mycket stolta över det vi gör tillsammans med eleverna, och det är vi noga med att visa. Det resulterar i att eleverna blir ännu mer kreativa och motiverade, berättar Adil Ennaimi och menar att under timmarna på fritids kan eleverna vara friare i vad de arbetar med, jämfört med skoldagen, även om personalen alltid utgår från läroplanens mål, och de delar som ingår i fritidshemmets uppdrag. 
Vi diskuterar fritidshemmets uppdrag då och nu, och är överens om att skolans kunskapsuppdrag också inkluderar barn och elevers tid på fritids.
- Det är inget ”fel” på den fria leken, den finns med på läroplanen. Men vi måste ha ett syfte när vi planerar för aktiviteter och arbetssätt eftersom vi arbetar utifrån innehållet i läroplanen, förklarar Adil Ennaimi. Några kanske tänker att innehållet i fritidshemmets verksamhet är helt fritt men det är inte så längre. Det är som i skolan, vi måste följa styrdokumenten. Men vi har möjlighet att använda många olika metoder och arbetssätt som kan upplevas ”friare”.

”I Varberg vill vi inte stå still, vi vill utvecklas för alla elevers skull!”

Under vårt möte rör sig Adil Ennaimi i beskrivningarna om sitt jobb på individ-, grupp och organisationsnivå. Han återkommer till stoltheten i att arbeta inom barn- och utbildningsförvaltningen.
- Det finns en teamkänsla i kommunen, vi arbetar i ett sammanhang, och det finns ett stort stöd ifrån den centrala organisationen. Det bidrar till att uppdraget på min skola blir en positiv utmaning och del av en helhet, säger Adil Ennaimi. Det bästa med jobbet är att möta elever varje dag och att se deras behov för lärande i en process där vi tillsammans, elever och lärare, når resultat!

Till sist, vem vill du skicka vidare reportageserien till? Motivera ditt val!

- Min rektor Johanna Ogell har från första stund givit mig stort stöd i det jag gör. Min vision var och är att erbjuda alla elever på Furubergsskolan god kunskap i
teknik. Det förutsätter en aktiv satsning och där har Johanna prioriterat och underlättat organisatoriskt för mig och mina kollegor. Satsningen är mycket viktig om vi ska nå önskade resultat, och Johanna har varit superbra på att satsa på det IT- och teknikarbete som skolan driver idag.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna