Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-03-04

Reportageserie Skicka Vidare

Agneta Henriksson skapar lustfyllt lärande genom dans, lek och laboration

Hon är engagerad och ödmjuk. En lärare som ser stora fördelar med att nyttja de estetiska uttrycksformerna för att befästa teoretiska kunskaper.
- Dans förenar kropp, känsla, intellekt och det fina är att oavsett vilka skiftande språkkunskaper, modersmål eller kulturell bakgrund du än har så ”talar” alla samma språk via dansen och med kroppen som uttrycksmedel.
Möt Agneta Henriksson, lärare på Mariedalskolan.

Efter att ha dansat sedan barnsben och därefter arbetat som danslärare var det självklara målet för Agneta Henriksson att börja studera vid danshögskolan i Stockholm. Men danslärarens arbetstider, som mestadels blir förlagda till kvällar och helger, var inte hållbara och Agneta Henriksson började tänka om. Genom sin passion för dans, pedagogik och undervisning, speciellt för barn och ungdomar, kom tanken att studera till förskollärare. I kärnan av det ”nya” yrkesvalet ser Agneta Henriksson många positiva delar. Som ett exempel lyfter hon möjligheten att vara med och följa elevernas kunskapsprogression.
- Att få följa elevernas utveckling och att få se glädjen när de lär sig, det är en av de bästa delarna med mitt jobb.

Agneta Henriksson kan blicka tillbaka på ett tjugo år långt yrkesliv som lärare i Varbergs kommun. Hennes första tjänst var på Hagaskolan där hon arbetade i tio år. Steget därifrån tog henne till Mariedalskolans grundsärskola, och vidare till den reguljära skolan där hon är kvar än i dag som lärare i förskoleklass.
- Mina år som lärare har gett mig en stor erfarenhetsbank, inte minst året på särskolan som gav mig fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska fältet. Som erfaren pedagog kan jag se och jämföra skillnader och försöka utveckla det som fungerat väl av allt från mina år i yrket.

Samtalet fortsätter och vi kommer tillbaka till dansen och hur Agneta Henriksson använder den i sin undervisning. Hon berättar hur dansen kompletterar den teoretiska undervisningen i klassrummet för att exempelvis öva taluppfattning, prepositioner, hälften/dubbelt och geometriska former.
- Elever tar till sig kunskap på olika sätt. Det sägs ofta att, ”det som lärs med kroppen sitter kvar i knoppen” och den tesen arbetar jag efter. När jag undervisar de yngre eleverna integrerar jag ofta dansen som ett pedagogiskt hjälpmedel och verktyg för att befästa andra teoretiska lärdomar på djupet i kroppen, i det så kallade muskelminnet. Att lära med många sinnen, få se och upptäcka matte eller andra ämnen ur ett fysiskt och konkret perspektiv är toppen!

Lekfullt och laborativt

Komponenterna för att skapa goda förutsättningar till trygga elever och ett lustfyllt lärande är många. Inte minst har det pedagogiska ledarskapet en viktig roll. Agneta Henriksson anser att en lärares verktyg och ledarskap består av många delar, där hög kompetens och en bredd i ”verktygslådan” är en självklarhet. Andra viktiga egenskaper hos en lärare menar hon är ett tydligt ledarskap, pondus, engagemang och kreativitet samt att kunna fatta snabba beslut och ha förmågan att improvisera.
- Att kunna hantera konflikter, ha medkänsla och att vara en god lyssnare ingår också i den viktiga verktygslådan, menar Agneta Henriksson som även betonar vikten av att ha god kommunikationsförmåga med vårdnadshavare.

Trygghet i klassrummet är en annan viktig förutsättning för det lustfyllda lärandet. Förskoleklassen beskrivs ofta som en bro mellan förskola och skola. För Agneta Henriksson innebär det att eleverna succesivt lär känna skolmiljön, vänjer sig vid en schemaliknande struktur, att de får utveckla en ”vi-känsla” och känna trygghet i sin grupp. Dagarna är indelade i samling, arbetspass med olika innehåll, rast och lek. Lärandet sker lekfullt och laborativt där eleverna får lära med många sinnen i olika ämnen. Lek, värdegrundsfrågor och det sociala samspelet är grundläggande för lärande.
- Jag och min kollega har tydliga mål och en strukturerad undervisning med schema, bildstöd och sociala berättelser. Fasta rutiner där eleven känner igen sig är A och O för att skapa trygghet och för att öka elevernas egna ansvar och självständighet.

Agneta Henriksson beskriver hur skoldagen, utifrån tanken om att skapa trygghet, alltid inleds och avslutas på samma vis. Varje morgon möts eleverna av rogivande musik. Två gånger i veckan startas även dagen med lugn och opretentiös morgongymnastik till musiken där de fokuserar på fantasi, koordination, balans och smidighet.
- Att få ”landa” några minuter innan tempot trappas upp under skoldagen är toppen! Därefter går vi igenom vad som ska hända under dagen. Det är härligt att se elevernas nyfikna ögon inför vad som står på dagens agenda. Sedan avslutar vi även varje dag på samma vis – med en ”hej då-sång” där någon av eleverna får välja på vilket språk vi ska sjunga.

Vi återkommer till de estetiska uttrycksformerna där Agneta Henriksson ser att också dansen bidrar till trygghet, både på individ- och gruppnivå. Hon menar att prestigelös dans, där det inte finns några rätt eller fel, stärker elevers självkänsla. Hon berättar om elevers ”självförtroenderesor” och hur hon ser att elever som inte vågar uttrycka sig fysiskt eller verbalt i början av terminen på ganska kort tid stärker sin självkänsla och vågar mer och mer.
- Prestigelös dans tillåter oss att leva ut och skratta tillsammans utan att det finns några tävlingsmoment. Det bidrar till att stärka individen och att skapa en trygghet i gruppen vilket lägger grunden för ett hållbart lärande.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till? Motivera!

- Jag väljer att skicka vidare till Bodil Jennerlid på Trönningeskolan som har en otroligt stor erfarenhetsbank samt mångfacetterad ”verktygslåda”. Bodil är även suverän på att coacha och lyfta andra kollegor. Hon är också en fantastisk handledare för VFU-studenter från lärarutbildningarna.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna