Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-04

Annika Carlenäs - struktur skapar tydlighet

Reportageserie - Skicka vidare

Progression, struktur och goda relationer. Annika Carlenäs, förstelärare på Ankarskolan, vill ständigt utveckla både sig själv och sin undervisning.
- Jag brinner för att alla ska lyckas i skolan och att alla ska känna sig inkluderade. Och när eleverna utvecklas så gör även jag det, säger hon.

Förra veckan valde Maria Nilsson på Mariedalsskolan att skicka vidare till Annika Carlenäs, en tidigare kollega som fick henne att bli en så bra pedagog som möjligt och som dessutom hade en fenomenal struktur i klassrummet.
- Jag blev både förvånad och glad när jag fick veta att hon hade valt att skicka vidare till mig. Det var elva år sedan vi arbetade ihop men jättekul att hon fortfarande tänker på mig och mitt arbete, säger Annika Carlenäs när vi träffas i hennes klassrum på Ankarskolan.
Annika Carlenäs startade sin karriär i Marks kommun, där hon arbetade i tre år. Sedan fick hon jobb på Ankarskolan, och där har hon blivit kvar.
- I år firar jag 20 år som lärare och jag har redan arbetat här på Ankarskolan i 17 år. Jag har stannat så länge på Ankarskolan eftersom jag alltid har trivts väldigt bra här.
Men hon vill även poängtera att förändringar är viktiga, liksom utveckling. Själv har hon arbetat tio år på mellanstadiet och tio på lågstadiet. Läsåret 2017/2018 blev hon även förstelärare i BFL, ÄDK och läslyftet.
- Detta läsår har det legat mest fokus på läslyftet men till hösten drar vi igång med ÄDK även på lågstadiet här på skolan så då kommer det att prioriteras.
- Jag uppskattar att ett gemensamt tänk på skolan prioriteras och nu när jag fått utbildning i ÄDK så ska det bli spännande att se hur det påverkar vårt arbete.
Hon beskriver året som förstelärare som spännande och utvecklande.
- Det har varit väldigt mycket utbildningar. Ett tag var det nästan lite väl mycket men så inser man att allt hänger ihop och då vill man bara lära sig mer. Så det här året har varit ett väldigt givande år för mig. 

En liten förändring kan göra stor skillnad

Klassrumsmiljön är något som Annika Carlenäs ständigt vill förbättra. Hon har en tro på att alla elever vill lära och det är lärarens uppgift att ge dem rätt förutsättningar att även kunna lära.
- Tydlighet, struktur och bildstöd arbetar jag mycket med och det har även hjälpt mig att utvecklas som lärare. Jag har insett att en liten förändring i klassrummet kan göra stora skillnader i klassen.
Arbetsscheman, placering och rätt bemötande är några av de saker som hon själv ständigt tänker på i undervisningen.
- Jag vill att alla ska utvecklas på sin nivå och det är viktigt att alla får rätt utmaningar och att alla accepteras av varandra. Som lärare gäller det att vara flexibel och ha en god relation med alla elever.
Annika Carlenäs berättar hon redan efter gymnasiet visste att hon ville undervisa och utvecklas.
- Och det gör jag verkligen! Det bästa med läraryrket är att möta eleverna och att få vara en del av deras utveckling och lärande. Men de får även mig att utvecklas. Jag är intresserad av mycket och vill ständigt lära mig mer, därför trivs jag väldigt bra som lärare.

Annika Carlenäs

Annika Carlenäs

Sitter numera samlat

För tre år sedan stod nya Ankarskolan klar. Det blev ett lyft både för elever och lärare på skolan.
- Förutom att det är en härlig, fräsch och fin skola så sitter vi i F-3 numera samlat. Tidigare satt personalen på lågstadiet utspridda på hela skolan, men när den nya skolan stod klar fick vi både arbetsrum och klassrum i anslutning till varandra, vilket såklart är mycket bättre.
- Jag uppskattar även att vi numera har lokaler där vi kan samlas hela skolan, det hade vi ingen möjlighet till tidigare. 
Ytterligare en fördel med nya Ankarskolan är att det sattes in smartboards i varje klassrum i F-3.
- Tidigare fick man boka en projektor, i god tid, när man behövde. Nu har man sin egen smartboard och den används flitigt, varje dag. Det har blivit en stor skillnad i undervisningen sedan vi fick dem. Undervisningen blir både interaktiv och inkluderade.

Har en tydlig struktur på dagen

Annika Carlenäs har detta läsår en tvåa med 20 elever. Hon undervisar dem i alla ämnen utom bild, musik och idrott. Hon försöker få en tydlig struktur på dagarna genom att alltid starta dem på samma sätt. En elev får berätta om dagen, med hjälp av bildstöd, för att alla elever ska veta vad som komma skall. Då går de igenom allt som dagen innehåller, även raster. 
- På Ankarskolan prioriteras extra långa raster för de yngre eleverna, vilket är positivt för oss alla. Eleverna behöver röra på sig och vi lärare hinner träffas, planera eller ha en kort konferens under den tiden.
Det bästa med att arbeta på just Ankarskolan är kollegorna, ledningen, lokalerna och läget enligt Annika Carlenäs.
- Det bästa med att arbeta i Varbergs kommun är att det satsas mycket på oss lärare. De senaste åren har det varit mer fortbildning än någonsin tidigare och det känns som att alla vill utvecklas och lära sig mer. För mig har både matte- och läslyftet varit väldigt givande. Det är kul att utvecklas tillsammans med kollegor.

Till sist, vem har du valt att skicka vidare till och varför?

- Jag har valt att skicka vidare till en kollega här på Ankarskolan, Jelena Smoljan. Hon undervisar i svenska som andraspråk och har en stor kompetens, och även erfarenhet, inom området. Jag har fått mycket stöd av henne i arbetet med mina nyanlända elever och vi har alltid bra diskussioner tillsammans. Jelena är engagerad, intresserad och en kollega som är lätt att samarbeta med och som alltid ger stöd. Hon är verkligen en tillgång för skolan.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna