Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-03-12

Bodil Jennerlid - Läraren som hittat sin perfekta "match"

Reportageserie - Skicka Vidare

Efter 40 år som lärare har hon hittat ”hem” i det delade klassföreståndarskapet. Hon beskriver hur ett delat ansvar är en förutsättning för att vara aktiva i klassrummet på lika villkor och att ett tillåtande klimat är en förutsättning för elevers lärande.
- Det är oerhört viktigt att känna in stämningen i klassrummet! Det är mitt ansvar att eleverna känner sig trygga, så att ett lärande kan ske.
Möt Bodil Jennerlid, lärare på Trönninge skola.

Bodil Jennerlid, lärare på Trönninge skola

När jag sätter mig ner för att skriva Skicka Vidare-reportaget om Bodil Jennerlid är det internationella kvinnodagen. Det som slår mig är att jag är så oerhört tacksam för alla de kvinnor som vågat gå mot strömmen och utmanat sin tids normer, och därigenom gett nya generationers kvinnor andra förutsättningar att leva sina liv. Bodil Jennerlid vittnar om att det faktiskt inte alls var särskilt länge sedan hon som tonåring mötte en SYO-konsulent, dåtidens studie- och yrkesvägledare, som ifrågasatte hennes ambitioner och drömmar. Detta i en tid där det inte alls var självklart för tjejer att gå en eftergymnasial utbildning, än mindre att välja exakt vad det ville utbilda sig till.
- Jag bestämde mig för att utbilda mig till förskollärare redan under mitt sista år på högstadiet. SYO-konsulenten kommenterade syrligt mitt beslut och menade att det var ganska svårt att gå den utbildningen och att man måste ha höga betyg för att komma in. Jag höll fast vid mitt val och skrämskottet att det var höga intagningspoäng fick mig bara att plugga ännu hårdare.
- Lärare eller sjuksköterska var den tidens stora val för tjejer, och om du var lite tystlåten så blev du rekommenderad bibliotekarielinjen. Den rekommendationen fick inte jag och det var i alla fall det ett klokt antagande!

I januari firade Bodil Jennerlid 40-år som lärare, och befinner sig enligt henne själv på ”upploppet”. Bodil Jennerlid uppmanar alla som jobbar inom läraryrket att vara sunt kritiska när det kommer till nya trender som rör undervisning, värdegrund och bemötande. Hon menar också att politiker och chefer har ett stort ansvar i att inte förskolor och skolor blir överösta med dokumentation och kortsiktiga projekt som inte är forskningsbaserade.
- Vi lärare måste sålla i bruset som vi översköljs av. Som lärare kan man inte lyssna åt alla håll samtidigt, utan behöver våga vila i det vi valt att prioritera.

Lika många år som Bodil Jennerlid arbetat som lärare har hon jobbat i Varbergs kommun. Hon upplever att det under de senaste åren hänt mycket, både i kommunen som livsplats och inom skolan.
- Det är spännande att arbeta i en kommun som gått från att vara en sömning landsortskommun till att vara ”Västkustens kreativa mittpunkt”! Vi har många duktiga lärare och pedagoger i Varberg och jag är grymt stolt över allt hårt jobb som vi lägger ner på Trönninge skola för att skapa en god lärmiljö och motiverade elever. Jag är stolt över mina elever, kollegor och vi har ett fantastiskt ledarskap i Elisabeth Thelne och Mikael Sili.

En perfekt ”matchning”

På Trönninge skola har lärarna ett delat klassföreståndarskap. För Bodil Jennerlid är det delad klassförståndarskapet ett naturligt och pedagogiskt riktigt sätt att arbeta på, eftersom det är så man arbetar i förskolan där hon har sina rötter.
- Fler vuxna i klassrummet skapar en bra dynamik. Vi ser eleverna och vi kan ha en ständig dialog kring elevernas progression och hur de mår.
Bodil Jennerlid framhåller dock att det krävs en bra ”matchning” för att det i praktiken ska fungera, där det är viktigt att man har en gemensam värdegrund och syn på undervisningen. Bodil Jennerlid upplever att hon fått den perfekta ”matchningen” i sin kollega Maria Antonsson, och att de hittat ett väl fungerade sätt att ta sig an sitt gemensamma uppdrag.
- Vi har alla eleverna tillsammans, vi delar inte upp dem i grupper. Vi planerar alla lektioner tillsammans så båda vet vad som ska göras. Vi bestämmer vem som ska leda lektionen, och den andra är ”fri” att komma in och komplettera och förtydliga.
- På sätt och vis blir den läraren som inte leder lektionen åhörare och ges möjlighet att ha en överblick över och uppmärksamma det som händer i klassrummet under lektionen utan att den som leder undervisningen blir avbruten. Om jag ser att eleverna inte förstår eller reagerar på något i Marias undervisning, går jag aktivt in och ställer frågor till Maria. Hade jag varit en assistent hade jag inte gått in, det krävs ett delat ansvar för att man ska vara aktiv på lika villkor.

Något som Bodil Jennerlid och Maria Antonsson också har etablerat i sin undervisning är så kallade ”minilektioner”. En förutsättning för ”minilektioner” är just att tvålärarskapet och den möjlighet till överblick och fokus på elevernas delaktighet som ges.
- Om jag har en genomgång i början av en lektion och Maria ser att några elever inte riktigt hänger med, tar hon med dem för en kortare genomgång i lugn och ro. Det bidrar till att eleverna snabbt kan sätt sig in i ämnet på nytt. Det kräver att vi båda, oavsett vem som leder undervisningen, är aktiv och kan ringa in när något i undervisningen är utmanande.

Ingen gillar stök

När vi pratar om tvålärarskapet och dess fördelar, glider samtalet sakta över på hur viktigt det är att som lärare känna in stämningen i klassrummet och hur ett tillåtande klassrumsklimat gynnar elevernas lärande. Bodil Jennerlid tycker att en viktig del i arbetet med att skapa ett tillåtande klassrumsklimat är att tillsammans med eleverna sätta upp tydliga regler för hur man ska vara mot varandra i klassrummet, så att det finns en gemensam grund att stå på.
- Det är viktigt att det finns grundregler att förhålla sig till i klassrummet, och i det arbetet måste vi låta eleverna vara aktiva. När väl dessa grundregler är synliga för alla, så är det viktigt att hålla dem levande och bjuda in eleverna att diskutera när nya utmaningar uppstår.
Även här ser Bodil Jennerlid fördelar med att vara två lärare i klassrummet och att det kan gynna ett tillåtande klimat.
- Att jag och Maria kan gå in och ställa frågor till varandra, be om förklaringar eller till och med rätta varandra bidrar också till ett tillåtande klimat i klassrummet. Vi påvisar att ingen, inte heller vi vuxna, alltid har rätt och att det är okej att ha fel. Oftast leder det undervisningen vidare och skapar bra tillfällen att diskutera rätt eller fel, sant eller falskt eller frågor ur andra perspektiv.
Bodil Jennerlid poängterar att det också gäller för skolan i stort. All personal och skolledningen har en viktig roll att skapa ett tillåtande klimat.
- Om man tar eleverna på allvar och har förtroende för att de själva kan vara med och förändra miljön i klassrummet, korridoren eller rasten så får du snabbt en förändring. Alla vill vara delaktiga och vill få sin röst hörd. Ingen elev jag mött vill ha en stökig miljö.

Till sist. Vem du skicka vidare till? Motivera?

- Vem Bodil Jennerlid skickar vidare till får vi se längre fram i vår!

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna