Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-03-28

BUF rekryterar - #jobbaivarberg

Varberg växer och nya medarbetare söks. Det finns drygt 90 tjänster att söka i de kommunala skolorna där långsiktiga och hållbara strategier för att bland annat stärka det pedagogiska ledarskapet i klassrummet och utveckla undervisningen pågår.
- Undervisningen utvecklas i ett kollegialt lärande där ämnesdidaktiskt kollegium är en av processerna vi medvetet arbetar med, berättar Maria Wiren, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Nästan alla kommunala skolor söker nya medarbetare. Dels har stora pensionsavgångar ökat efterfrågan, dels växer Varberg som stad vilket skapar behov av fler lärare eftersom fler barn och unga väljer att utbilda sig i de kommunala skolorna.
- Lärare som vill vara en del av en lärande organisation, aktivt bidra till bästa möjliga möte för lärande och uppskattar stabilitet och långsiktighet ska definitivt söka sig till oss. Vi har mod att hålla i och hålla ut i de processer som pågår och det skapar trygghet och kontinuitet i den dagliga verksamheten.

Kompetenshöjande insatser

Mottot Bästa möjliga möte för lärande innebär att varje medarbetare är förtrogna med förväntningar vad man tillsammans ska åstadkomma utifrån den egna funktionen i verksamheten. Att stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat är utgångspunkt för skolutvecklingen i Varbergs kommunala skolor där en undervisnings- och fortbildningskultur slagit rot efter fem års uthålligt arbete.
- Som anställd i barn- och utbildningsförvaltningen får du kompetenshöjande insatser under läsåret. Innehållet och formen för kompetensutvecklingsinsatserna bottnar i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan och identifierade behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet, berättar Maria Wirén. På så sätt skapas likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet för att nå barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål.

Långsiktig och hållbar skolutveckling

Varje skola bedriver också ett utvecklingsarbete i organiserad och systematiserad form och centralt finns stödfunktioner för exempelvis IT och lärande, läs-och skrivutveckling, skola-arbetsliv och matematikutveckling. Enheten för flerspråkighet och barn- och elevhälsan samarbetar med såväl enskilda skolor som i ett kommunövergripande perspektiv. Samtliga skolor har lokalt organiserat för AST och NPF i en rik variation av lärmiljöer, och studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar tar fart redan i de yngre årskurserna.
- Vill du förfina din undervisning, samarbeta med kollegor i ett arbetslag och bidra till en långsiktigt och hållbar skolutveckling? Då är Varbergs kommunala skolor rätt verksamhet för dig, summerar Maria Wirén och hälsar nya medarbetare välkomna att #jobbaivarberg!

Sista dagen att söka tjänsterna är den 11 april.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna