Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2019-01-15

Hallå där! – Helena Wallberg!

Imorgon är det dags för ännu en fortbildningsdag med nätverket för specialpedagogisk kompetens. Fortbildningsdagen leds av Helena Wallberg, specialpedagog och frilansande kvalitetsutvecklare, som sedan ett år tillbaka varit delaktig i pågående utvecklingsprocess kring hur den specialpedagogiska kompetensen ska tas tillvara i skolutvecklingen.

Hej Helena!

Du är del av pågående process där det kommunala nätverket för specialpedagogisk kompetens fortbildar och förkovrar i ett kollegialt lärande. Berätta om processen.

- Ja, jag har förmånen att få vara med i denna process som syftar till att stärka den specialpedagogiska kompetensen i kommunen. Alla de som arbetar som specialpedagoger och speciallärare får möjlighet att nätverka, träffas, samtala om viktiga frågor. Det är vanligt att specialpedagoger och speciallärare har en syn på vad uppdraget är utifrån utbildning och forskning men de möter förväntningar på vad de ska göra som krockar med deras syn. De behöver få dryfta det tillsammans och stärka sig själva och varandra så att de kan vara en större del av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som pågår tillsammans med andra skolutvecklande processer.

Hur upplever du, som "hängt med oss i Varberg" i något år, att utvecklingen går?

- Det viktigaste som jag kan se utifrån min roll i processen är att specialpedagoger och speciallärare har samtalat om viktiga frågor tillsammans. De bygger upp en gemensam begreppsförståelse och delar erfarenheter och kunskap med varandra. Utvecklingen går då mot en allt större säkerhet i frågorna och i att arbeta metodiskt med både åtgärder och förebyggande insatser. Jag tänker också att det är viktigt att specialpedagoger och speciallärare får träna på arbetssätt i handledning och i kartläggning. De kan redan men de får inte alltid utrymme att träna på det i sin vardag. Under våra nätverksdagar får de möjlighet att träna samtidigt som de får samtala med varandra. Jag hoppas att det stärker och utvecklar.

Vilka viktiga incitament för effekt i den här sortens kompetenshöjande insatser ser du?

- Det som är viktigt är att den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i skolutvecklingen. Det är vad specialpedagoger och speciallärare har valt att arbeta med när de valt utbildningen. Att få kompetensutveckling i dessa frågor stärker möjligheterna att bidra i utvecklingsarbetet, det är vad jag vill. Effekten märks när man börjar arbeta systematiskt med förebyggande insatser. Det ger också mandat att jobba med det man är utbildad till.

När ni träffas idag, vad kommer ni att lyfta och lära kring?

- Idag ska vi ägna oss åt förebyggande arbete! Vi ska träna på att skapa en systematik och metodik för att arbeta förebyggande på alla nivåer: individ, grupp, skolnivå. Eftermiddagen kommer att fokusera på undervisning som organiseras så att den förebygger skolsvårigheter och specialpedagoger och speciallärare får då träna på att leda samtal kring sådan undervisning. Vi har haft differentierad undervisning som röd tråd i våra träffar och det efterfrågas varje gång!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna