Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-05-06

Hallå där! - Vill du bli en av våra framtida chefer?

Varbergs kommun medverkar i Morgondagens ledare, som är ett kvalificerat utvecklingsprogram i syfte att identifiera och utveckla nya chefer. Programmet genomförs i samverkan med Region Halland och Hallands övriga kommuner. Under 2021 kommer totalt 60 deltagare, uppdelat i två omgångar, att medverka. Varbergs kommun har totalt tio platser och söker nu framtidens nya chefer.

Hallå där! – Per Synnes, HR strateg på Varbergs kommun, som är ansvarig för rekryteringsprocessen i kommunen.


Berätta vad Morgondagens ledare innebär?

- Morgondagens ledare är ett utvecklingsprogram där man förbereds för chefsbefattning. Chefsförsörjning är en strategisk viktig fråga och i detta program blir man bra rustad inför framtida chefsjobb.
Programmet är fördelat på 13 tillfällen under åtta månader. Nu söker man till nästa års program där man antingen kan välja att starta på våren eller hösten. Träffarna innehåller bland annat workshops, föreläsningar, seminarier, gruppövningar och skuggning. Man får ett bra nätverk, både inom kommunen och i den grupp man går programmet med, vilket brukar vara väldigt uppskattat.

Varför tycker du att man ska söka till Morgondagens ledare?

- Därför att det är ett väldigt kvalificerat och professionellt program. Man får bättre insikt om sig själv och vad det innebär att vara ledare. Man rustas för ett chefsjobb och utvecklar sig själv under tiden. Programmet sätter igång tankar och energi hos deltagarna och är man intresserad av att arbeta som chef så är det här en bra start och en bra utmaning.

Vad ger utbildningen?

- Insikt, personlig utveckling, nätverk, större förståelse för kommun och region, en bild av hur andra arbetar, extern input och en möjlighet att vidga sina vyer, bland annat.
Programmet ger en fördel och en bra grund att stå på när man senare söker vakanta chefstjänster inom såväl sin egen som andra verksamheter. Däremot innebär inte programmet att man per automatik kommer att erbjudas en chefstjänst.

Vem kan söka till Morgondagens ledare?

- Det kan alla de som är tillsvidareanställda och som är intresserade av att bli ledare. Man ska ha intresse, nyfikenhet och potential. Erfarenhet av att i något sammanhang ha praktiserat ledarrollen är en fördel, men inget krav. Däremot ska man ha adekvat högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Hur går själva rekryteringsprocessen till?

- Senast den 24 maj ska man ha skickat in CV, personligt brev med bifogat foto samt uppgifter om referenser till morgondagensledare@varberg.se I det personliga brevet så ska man utgå ifrån dokumentet Morgondagens ledare 2021 Pdf, 216.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 216.5 kB).
I mitten av juni kommer vi att ta referenser och sedan kalla till gruppintervju. Därefter görs ett urval och några blir då kallade till djupintervju. Därefter görs ett sista urval för att välja ut de tio personer från Varbergs kommun som får möjligheten att delta i Morgondagens ledare 2021.


Ansökningsperioden pågår mellan den 27 april – 24 maj.

Välkommen med din ansökan!


Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna