Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-16

Hanna Jönsson – läraren som menar att slöjd är ett helt tankesätt och som lyckas fånga alla elever under sina lektioner

Reportageserie – Skicka vidare

Ett tillåtande klassrum är nyckeln. För Hanna Jönsson, lärare i textilslöjd på Bläshammar skola, handlar det om att låta eleverna glänsa och hjälpa varandra. 
- Att vara tillåtande mot varandra är jätteviktigt för lärprocessen och utvecklingen. Dessutom försöker jag alltid visa olika möjligheter för att få med alla, säger hon.

Hanna Jönsson

Hanna Jönsson

Hon bestämde sig redan som barn för att det var lärare hon skulle bli. Sömnad var hennes stora intresse så att valet föll på textilslöjd var inte speciellt konstigt.
- Nu har jag arbetet som lärare i 21 år och jag brukar säga att jag har det bästa jobbet man kan ha, säger Hanna Jönsson, lärare på Bläshammar skola.
Hon började sin karriär på Furubergsskolan för att därefter få en delad tjänst på Bläshammar skola och Lindbergs skola. Men sedan några år tillbaka är hon endast på Bläshammar skola. Hon undervisar i förskoleklass fyra dagar i veckan och textilslöjd en dag i veckan.
- Det är ett jättebra upplägg för mig. Jag är van vid att arbeta ensam så att ha fått en kollega som jag arbetar tillsammans med i förskoleklassen är toppen, säger hon.

Vet minst en personlig sak om alla elever

Hanna Jönsson berättar att det är mycket som påminner om varandra i slöjd och förskoleklass.
- Många processer är lika och det är kreativt och de får skapa. Dessutom lär man sig på liknande sätt.
Trots att hon endast undervisar eleverna i årskurs 3-5 80 minuter i veckan så har hon en god relation med alla elever.
- Slöjd är ett väldigt socialt ämne och det som diskuteras kan handla om allt möjligt. Jag vet minst en personlig sak om alla mina elever och det gällde även när skolan var en F-9 skola. Jag tycker att relationerna är viktiga och jag vill lära känna eleverna, säger hon.
Det var även hennes goda relationer som gjorde att förra veckans intervjuperson valde att skicka vidare till just Hanna Jönson.
- Jag kan förstå vad hon menar med att jag fångar alla elever. Min grund är att ha ett tillåtande klassrum där alla hjälper alla. Fokus ska inte ligga på mig, utan på dem. Jag tycker att det är roligt att försöka få elever intresserade av slöjd, en del vill inte alls vara med till en början. Men jag är påhittig och försöker alltid att visa på flera möjligheter.
Att hon själv tycker att slöjd är fantastiskt roligt tror hon också har en avgörande roll.
- Det märks att jag brinner för mitt ämne och jag vill att de ska förstå att det handlar om så mycket mer än bara textila tekniker . Slöjd är ett helt tankesätt, något man har nytta av hela livet.
Hon menar att de lär sig lösa problem och att slöjd innehåller många andra ämnen, främst matematik.
- Man kan säga att slöjd är praktisk matematik och jag brinner för att få med alla elever i min undervisning. Jag tycker att det är svårt att sätta ord på hur jag gör men mitt fokus är ständigt på att alla ska känna sig inkluderade och viktiga på mina lektioner.

Temat Olika är bra

Fyra dagar i veckan undervisar Hanna Jönsson, tillsammans med sin kollega Anette Bengtsson, i en av skolans två förskoleklasser.
- Det är jätteroligt att jobba i F-klass. Jag hoppas att kreativiteten som de har nu kommer att finnas kvar när de kommer till slöjden om några år.
I våras berättade Pedagog Varberg om temat Olika är bra som de har i sin klass. Projektet genomsyrar allt de gör med fokus på att alla är olika och olika är bra.
- Jag tycker att det är viktigt att eleverna tidigt får med sig det tankesättet. Vi är olika. Vi behöver vara det och det är en tillgång.
- Just nu håller vi på att förbereda oss inför årets loppis som vi var varje år i maj. Pengarna som vi får in kommer att gå till välgörande ändamål och det är ett sätt för våra elever att förstå att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Arbetar med ÄDK i förskoleklass

Något som Hanna Jönsson gärna lyfter som positivt med att arbeta i Varbergs kommun är arbetet med ÄDK. De fyra lärare som undervisar i förskoleklass träffas regelbundet för att utveckla undervisningen.
- Jag känner att det arbetet har fått mig att utvecklas och dessutom får vi ett mer gemensamt tänk. Vi kan göra saker på olika sätt men vi har ändå en gemensam plan med vart vi ska. Jag tycker att det är väldigt positivt att ha ÄDK även i förskoleklass, jag vet inte hur vanligt det är. Istället för att lägga fokus på ett ämne så fokuserar de på olika projekt under året.
Det är även mycket fokus på matematik nu. Hon går lärarlyftet med ett syfte att få in ännu mer matematiskt tänk i slöjden.
- I slöjden använde eleverna matematik utan att de tänker på det. Min upplevelse är att eleverna tycker att det är roligt med slöjd och att de trivs när de är här. Jag tror att det beror mycket på att det råder ett lugnt klimat och att det är ett tillåtande klassrum där alla behövs.

Vem Hanna Jönsson har valt att skicka vidare till får vi veta längre fram. Nästa vecka hoppar vi nämligen till en ny tråd i vår reportageserie. Då handlar det om Jörgen Axelsson, lärare på Bockstensskolan, och hans arbete i flexteamet.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna