Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-02

Inblick: Buaskolan

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Skola i expansivt samhälle

I det skolgeografiska teamet Norr hittar vi Bua skola. En skola mitt i ett fiskesamhälle dit turister vallfärdar på sommaren, och där några av dem också blir kvar.
Skolans rektor Sofia Andersson beskriver enheten och dess läge med följande tre ord:
- Expansivt samhälle, nära till havet och naturområden!

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare på er skola?

- Kollegor med stort intresse av att utveckla skolan tillsammans, delat mentorskap i klasserna och fantastiska elever! Så långt som möjligt arbetar vi med tvålärarskap.

Bjud på en sammanfattande inblick i läsåret 2018/19. Vad är på gång?

- Vi arbetar tillsammans med att fördjupa våra kunskaper i didaktik genom ÄDK. ÄDK är också ett sätt att få till en ”knallröd-tråd” från F-6. Under vår och höst kommer vi att arbeta vidare med att utveckla tillgängliga lärmiljöer på skolan.

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt er skola” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- Ett stort engagemang för elever ska ha det så bra som möjligt och utvecklas så långt som möjligt!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna