Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-05

Inblick: Deromeskolan och Kung Karls skola

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Varje individ blir sedd

I det skolgeografiska teamet Norr finns två mindre skolenheter med en och samma rektor.
Två skolor som rektor Robert Hambre beskriver med följande tre ord: engagerade, familjära och flexibla.
- Det typiska är den lilla skolan där varje individ blir sedd och välkomnad utifrån sina förutsättningar.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till er skola?

- Den lilla skolan där varje individ blir sedd är ett måste att ta med. Likaså utemiljön runt skolorna som lättillgängligt skapar möjligheter för lärande på andra sätt än enbart det traditionella i klassrummet. Vi är sammansvetsade kollegium på båda skolorna som tillsammans skapar en flexibel lärandemiljö för eleverna.

Bjud på en sammanfattande inblick i läsåret 2018/19. Vad är på gång?

- Vi fortsätter jobba fokuserat med utveckling av elevhälsan, tillgänglig lärmiljö och kollegialt lärande.

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt er skola” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- Det typiska är den lilla skolan där varje individ blir sedd och välkomnad utifrån sina förutsättningar.

Viktoria Struxsjö
 

ikon

Senaste nyheterna