Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-06

Inblick: Rolfstorps och Skällinge skolor

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

God skolkultur och en bra lärmiljö

I det skolgeografiska teamet Öster hittar vi bland annat Rolfstorps skola och Skällinge skola. Två skolor vars läge och innehåll rektor Inger Svensson beskriver som naturnära på pendelavstånd där samarbete genomsyrar enheternas arbete.
- Vi gör varandra bra, och tror att samarbetande pedagoger bidrar till en god skolkultur och en bra lärmiljö.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till skolorna?

- Vi är två mindre enheter där alla elever är allas angelägenhet. Stabila och trygga arbetslag driver skolutveckling genom kollegialt lärande. Vi påminner oss ständigt om att vi gör varandra bra och vet att samarbetande pedagoger bidrar till en god skolkultur och en konstruktiv lärmiljö.

Bjud på en sammanfattande inblick i ert teams läsår 2018/19. Vad är på gång?

- Under läsåret 18/19 kommer ett av våra utvecklingsområden vara att implementera läroplanens förändringar kring digital kompetens i undervisningen. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer  - en skola för alla!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna