Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-09

Inblick: Team Centrum Norr

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

De tre grundskolorna Bockstensskolan, Furubergsskolan och Håstensskolan ingår i det gemensamma Team Centrum norr.

Läge och utvecklingsarbete

Skolornas unika läge, där det är nära till kommunens stora idrottsanläggningar, friluftsområden samt en nybyggd fritidsgård, och pågående utvecklingsarbete är några av delarna som Jenny Wahlfridsson, en av rektorerna i teamet vill synliggöra.
- Vi har inkluderande elevsyn, ett positivt förhållningssätt, är lösningsinriktade och har mod att utmana till utveckling.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till ert team?

- Skolorna kännetecknas av det kollegiala samtalet och lärandet där vi tillsammans arbetar för att föra styrdokumentens innehåll närmre praktiken. Detta arbete har pågått under de senaste läsåren och är ett långsiktigt arbete på skolorna.

- Mångfald är vår styrka, och erfarenhet av och kunskap om nyanlända elever i skolan är något vi aktivt arbetar med då skolorna har elever med annat modersmål än svenska. I våra skolor finns samhället i ett tvärsnitt vilket ger oss alla möjligheter att bidra till ett samhälle där människors olikheter är styrkor och tillgångar.

Bjud på en sammanfattande inblick i ert teams läsår 2018/19. Vad är på gång?

- Skolorna kännetecknas av det kollegiala samtalet och lärandet där vi tillsammans arbetar för att föra styrdokumentens innehåll närmre praktiken. Detta arbete har pågått under de senaste läsåren och är ett långsiktigt arbete på skolorna.

- Vi har också haft mycket fortbildning kring elevhälsoarbetet, hälsofrämjande ledarskap samt det digitala lärandet som en del av skolutvecklingen där alla pedagoger fyller en viktig funktion.

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typisktt ert team” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- Vi har haft mycket fortbildning kring elevhälsoarbetet, hälsofrämjande ledarskap samt det digitala lärandet som en del av skolutvecklingen där alla pedagoger och lärare fyller en viktig funktion. Det är vi stolta över!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna