Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-03

Inblick: Team Sydväst

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

I det skolgeografiska teamet Sydväst hittar vi tre grundskolor. Almers skola, Ankarskolan och Mariedalsskolan, varav två har skolformen grundsärskola.

Utvecklar pedagogers skicklighet

Teamet beskriver sig med följande tre ord: skicklighet, resultat och variation.
- Vi arbetar med att utveckla pedagogers skicklighet så att de skapar variation i undervisningen vilket ökar elevernas engagemang och stärker elevernas resultat, säger David Axklev en av rektorerna i teamet.

Vad karaktäriserar ert team sett ur ett pedagogiskt perspektiv?

- Vi satsar på IT och lärande även för de yngre åldrarna, samt ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där pedagogerna tillsammans och kontinuerligt för dialog om undervisningen och utvecklas som pedagoger. Vi lägger stor tonvikt på den pedagogiska och psykosociala lärmiljön. I vårt team samarbetar vi också med näringslivet och omgivande samhälle för att ge eleverna en känsla av sammanhang, skapa engagemang och meningsfullhet.

- Vi arbetar med att tillgängliggöra skolornas lärmiljö genom fysiska anpassningar, tydliggörande pedagogik, arbete med bildstöd, lågaffektivt bemötande mm. Vi ser det som en tillgång att särskolan ingår i vårt team då vi får tillgång till ytterligare kompetens vilket ger möjlighet till möten som skapar ytterligare acceptans för olikheter. Grundskola med fritidshem och grundsärskola samverkar och arbetar utifrån en helhetssyn på eleverna.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare i ert team?

- Vi arbetar med att utveckla pedagogers skicklighet, teamet är i utveckling! Vi har ett skolområde med engagemang, och vi är teamet med två skolformer, vilket ger stor kunskap och flexibilitet!

Bjud på en sammanfattande inblick i ert teams läsår 2018/19. Vad är på gång?

- Vi är teamet som bygger för framtiden!

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt ert team” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- Skolområdet som ständigt växer!

Viktoria Struxsjö
 

ikon

Senaste nyheterna