Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-08

Inblick: Trönninge skola

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Nybyggt och tryggt

Strax utanför centralorten finns en nybyggd F-9-skola vars lärmiljöer skapats i ett nära samarbete med pedagogisk personal, arkitekt och byggherrar. En skola vars verksamhet en av rektorerna beskriver med följande tre ord:
- Ljust, tryggt, aktivitetsfrämjande, säger Mikael Sili stolt.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till er skola?

 - Du kommer till ett samarbetsvänligt och tillåtande klimat, där alla passar in.
- Du kommer att utvecklas.
- Du kommer till en skola som bygger på goda relationer.

Bjud på en sammanfattande inblick i läsåret 2018/19. Vad är på gång?

 - Vi arbetar som de flesta skolor med ÄDK, och vi fortsätter med det kommande läsår eftersom vi ser effekt i undervisningen och för elevers lärande. Vi kommer att utveckla tvålärarskap så att vi kan realisera ett kollegialt lärande också i klassrummet.

- Vi har ambition att genomföra elevledda utvecklingssamtal, och stärka det pågående värdegrundsarbetet vi startade upp i höstas så att det blir en tydlig röd tråd i alla skolans årskurser, arbetslag och processer.

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt er skola” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- Trönninge skola är en nybyggd skola med bra förutsättningar för lärande. Vi lägger fokus på processen där elevers lärande sker, har tydliga strukturer och ett förebyggande värdegrundsarbete för att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet. Vi lägger stort fokus på ledarskapet i klassrummet som skapar en miljö där våra elever utvecklas tillsammans i den lärandeprocess som pågår i rummet. Vi lägger stor vikt vid den metakognitiva förmågan där eleverna tar ansvar för sitt eget agerande i både det sociala samspelet och det egna lärandet.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna