Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-01

Inblick: Väröbackaskolan

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Värme och trivsel

I det skolgeografiska teamet Norr hittar vi bland annat Väröbacka skola.
En skola som beskriver sig med följande tre ord: idyllisk, vänlig och växande.
- Värme och trivseln gör att den som börjat hos oss vill stanna kvar! säger Anders Onsjö, rektor på skolan.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till er skola?

- Vi är en skola med pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för BFL i fokus. Våra elever når mycket goda resultat, och vi är en lagom stor skola där alla syns.

Bjud på en sammanfattande inblick i er skolas läsår 2018/19. Vad är på gång?

- Inom ramen för Läslyftet har vi fortsatt utveckla BFL och genom Pulsträning vill vi nå ännu bättre resultat. Vi fortsätter utveckla vårt värdegrundsarbete!

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något du vill synliggöra som är ”typiskt er skola” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

 - Vi har flera gånger nått vårt mål med hundra procent måluppfyllelse vilket leder till att vi får allt fler elever tack vare vårt goda rykte. Värme och trivseln gör att den som börjat hos oss vill stanna kvar!

Viktoria Struxsjö
 

ikon

Senaste nyheterna