Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-03-30

Inblick: Vidhögeskolan

Samtliga skolor och team har erbjudits möjlighet att presentera respektive verksamhet via ”fråga-svar” på Pedagog Varberg i syfte att sprida information inför stundande rekryteringar till läsåret 2018/19.

Fokus på elevhälsa

Vidhögeskolan ingår i det norra skolgeografiska teamet. En skola som beskriver den egna verksamheten med följande tre ord: lantlig, internationell och utveckling.
- Under kommande läsår ligger fokus på att utveckla arbetet kring elevhälsa tillsammans med lärarna på skolan, säger Maria Böök, en av rektorerna på skolan.

Vilka tre starka argument skulle kunna attrahera blivande medarbetare till er skola?

- På Vidhögeskolan har vi värdegrundspedagoger som arbetar främjande med att alla elever ska trivas och ha det bra i skolan samt stöttar elever och lärare vid behov. Vi har en IT-pedagog som har ansvar för all IT på skolan och som även möter eleverna på olika sätt. Till exempel så finns det samarbete med ämneslärarna kring programmering där vi arbetar med 3D-skrivare.

- Vi har även ett pågående EU- projekt där pedagoger får möjlighet till utbildning samt utbyte med skolor i andra länder. Detta utbyte kan se ut på olika sätt, allt ifrån resor för personal till att eleverna på de olika skolorna har utbyte med varandra.

Bjud på en sammanfattande inblick i er skolas läsår 2018/19. Vad är på gång?

- Under nästa år kommer en omfattande renovering av vår skola vara klar och vi ser fram emot att få arbeta i nya rum med nya möjligheter. För att främja elevernas lärandesituationer strävar vi efter att organisera så att vi arbetar med bl.a. tvålärarskap i vissa klasser. Som alla skolor i Varbergs kommun arbetar vi med BFL genom kollegialt lärande. Under kommande läsår ligger fokus på att utveckla arbetet kring elevhälsa tillsammans med lärarna på skolan.

Till sist. Låt oss vara stolta tillsammans. Beskriv något ni vill synliggöra som är ”typiskt er skola” – tänk stort eller mindre, brett eller smalt.

- Vi är stolta över att ha en pedagoghund på skolan.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna