Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-11

Jelena Smoljan – läraren som har fokus på här och nu

Reportageserie – Skicka vidare

Hon har själv flytt från krig och vet vad det innebär att komma till ett helt främmande land. Idag arbetar Jelena Smoljan med att hjälpa nyanlända elever att lära sig språket och att känna trygghet och tillhörighet i det nya landet.
- Jag vill få eleverna att känna motivation till att lära, säger hon.

Jelena Smoljan

Jelena Smoljan

Jelena Smoljan hade arbetat som förskollärare i nio år när hon såg en tjänst som skulle passa henne perfekt. En mottagningsklass, för nyanlända barn och elever, skulle startas upp på Påskbergsskolan.
- Jag flydde själv från kriget i Bosnien - Hercegovina när jag var elva år så jag vet vad dessa barn går igenom. Jag tror att min bakgrund är en fördel för mig i mitt yrke och jag försöker motivera eleverna med att det finns möjligheter för alla, säger hon.
Sagt och gjort. Jelena Smoljan sökte tjänsten och fick den. I två år arbetade hon med de elever som kom till Sverige.
- Det var en rolig och utmanande tid. Jag lärde mig hur viktigt det är med struktur och tydlighet men samtidigt var det svårt att vara ”bara” lärare. I början var man väldigt omhändertagande, de hade ofta tunga bagage och för mig var det viktigt att vara både öppen och lyhörd, menar hon.
Jelena Smoljan anser att mottagningsklassen var till stor fördel, både för eleverna och för skolorna de sedan började på.
- Jag tyckte att det var bra för eleverna att landa någonstans. De fick information om samhället och vi hade möjlighet att kartlägga dem, vilket underlättade för skolorna de sedan placerades på.

Eleverna har en stark lust att lära

Efter två år lades mottagningsklassen ner och eleverna blev direkt integrerade på den skolan som de bodde närmast. I samma veva behövde Ankarskolan en SVA-lärare och Jelena Smoljan hoppade på tåget.
- Jag trivs väldigt bra på Ankarskolan, vi stöttar varandra och det är ett fint klimat där man alltid är välkommen. Det roligaste med mitt arbete är att ingen dag är den andra lik och att eleverna är väldigt generösa och delar gärna med sig av sin vardag. Att se deras vilja och lust till att lära ger mig som lärare mycket.
Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är arbetet med nyanlända elever men hon jobbar också i klass och har andra pedagogiska uppgifter.

Det första mötet med en ny elev är ett inskrivningssamtal. Då bjuder skolan in familjen och tillsammans med tolk, rektor, klasslärare och SVA-läraren kartläggs elevens skolbakgrund.
- Det är viktigt att en elev får rätt utmaning, det kan många gånger liknas vid en gungbräda. Vid det första mötet får vi information om familjens situation och elevens skolbakgrund.
I undervisningen med nyanlända elever används mycket kroppsspråk och visuellt stöd.
- Det de allra flesta barn vill lära sig är att kunna kommunicera med sina klasskompisar och så är det viktigt att de lär sig att säga till när de inte förstår. Vi börjar med enkla ord och meningar och vi sätter ord på allt vi gör. Idag finns det även många bra appar som vi kan ta hjälp av.

Fokus ligger på här och nu

Många av barnen som kommer som nyanlända har flytt från krig och vet inte om de får stanna i Varberg och Sverige, vilket såklart skapar en stor oro.
- Jag lägger fokus på här och nu, vad som händer idag. Självklart lyssnar jag på dem och många är oroliga, de känner framförallt av sina föräldrars oro, men jag försöker ändå få dem att tänka positivt. Jag lyfter allt positivt som de har och allt de har lärt sig sedan de kom till Sverige och jag hoppas att jag motiverar dem.
De flesta elever kan göra sig förstådda efter en termin, medan fullt skolspråk tar mellan 3-8 år att lära sig.
- Jag undervisar de yngre eleverna, åk 1–3, och de är väldigt sugna på att lära. De vill lära sig både om samhället och språket. Min uppgift är att undervisa, bemöta, lyssna, handleda och få dem att känna sig trygga. Jag samarbetar mycket med elevernas klasslärare och försöker ta reda på vad de jobbar med just nu och vad eleven behöver. Samarbetet är otroligt viktigt och jag är glad att det fungerar så bra.

Jelena Smoljan berättar om ett särskilt minne från hennes barndom som är extra starkt för henne. Hennes nya lärare i Sverige hade lärt sig säga Hej vad heter du? på hennes språk och det betydde mycket för henne.
- Jag försöker alltid lära mig några ord eller fraser på elevernas språk. Jag vet hur mycket ett litet ord kan betyda för dem. Vi lär helt enkelt tillsammans och det ger mig mycket att se barnen växa och utvecklas. 

Till sist, vem har du valt att skicka vidare till och varför?

- Jag har valt att skicka vidare till Amela Mravac på Siers förskola. Hon är en sprudlande pedagog som jag önskar att alla barn får möta under sin förskoletid. Min son har henne som förskollärare och hon har gjort stort avtryck på honom, bara positivt!
Hon är full av härliga idéer och hon gör så mycket för barnen. Hon är verkligen rätt person på rätt plats. En stjärna som är underbar både mot barnen och oss föräldrar.

Frida Eckegren Serholt

 

ikon

Senaste nyheterna