Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-03-19

Johanna Ogell – rektor med raka rör som brinner för sociala mål och kunskapsmål!

Reportageserie - Skicka vidare

Hon sätter hela skolans välmående i fokus och uppskattar rektorsuppdragets mångfasetterade innehåll. Sedan inflytten till Varberg för snart tjugo år sedan är Furubergsskolan hennes arbetsplats. Först som lärare och sedan tre år tillbaka som rektor.
- Det är en glädje att se progressionen i elevers utveckling och det ger mig energi i min roll som rektor!
Möt Johanna Ogell, läraren som antog utmaningen att verka som rektor!

Johanna Ogell

Johanna Ogell

Johanna Ogell har sina rötter i Skåne. 2001 flyttade hon till Varberg via studier i Göteborg och kom på så sätt närmare familj och vänner som fortfarande bodde kvar i söder. Flytten till västkusten har hon inte ångrat.
- Jag trivs väldigt bra i Varberg. Det är positivt att staden är en lagom stor stad som har det mesta, och närheten till havet uppskattar jag väldigt mycket.

När Pedagog Varberg tagit plats i ett grupprum på Furubergsskolan och Johanna Ogell hälsat välkommen med ett stort leende börjar hon stolt berätta om verksamheten på skolan. Medarbetare, elever och vårdnadshavare lyfts fram som väsentliga delar i att få skolans hela verksamhet att fungera. Att hon har mod att se problem och utmaningar som uppstår, samt styrka att finna lösningar till desamma, är tydligt. Likaså att hon upplever sig trygg i uppdraget som rektor, om än att det ofta är full fart på flera fronter och kräver sitt pedagogiska ledarskap.
- Rektorsuppdraget är ofta väldigt hektiskt men också omväxlande och varierande. Få dagar är lika varandra vilket jag tycker är både roligt och utmanande, säger Johanna Ogell. Jag har väldigt många ansvarsområden så det är viktigt att mina stödfunktioner fungerar, som exempelvis administratör, vaktmästare, förstelärare, elevhälsa, IT-pedagog med flera.

Rak och professionell

Johanna Ogell menar att barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg har ett bra kvalitetsarbete och att hon upplever att det finns flera personer att få stöd av, i olika frågor. Kollegiet på den egna skolan beskriver hon som entusiastiskt, och att det får henne att trivas på jobbet och varje dag sträva efter att vara en skicklig pedagogisk ledare. Målet är att varje dag bidra till goda relationer med såväl elever, personal som vårdnadshavare.
- Relationer är inget man får, utan något man förtjänar! Jag försöker vara ute i verksamheten i största möjliga mån, är delaktig i pedagogernas arbete och lär känna eleverna på skolan, säger hon. Jag försöker även skapa en rak och professionell relation med vårdnadshavare då samarbete är grunden för att eleverna ska må bra och lyckas så långt som möjligt i skolan.
För att leva som hon lär, och uppmuntra till en god kommunikation, säger Johanna Ogell att det för henne är avgörande att personalen känner att hon är tillgänglig. Dörren till hennes arbetsrum är därför oftast öppen, så att också de spontana samtalen ska kunna äga rum.

När Johanna hade abetat som lärare i flera års tid, fick hon förfrågan om att vara rektorsstöd på deltid. Hon antog utmaningen, och fick lära sig hantverket i rektorsuppdraget med stöd av dåvarande rektorskollega.
- Efter ett år valde min rektorskollega att sluta och efter stort stöd av min personal, valde jag att anta utmaningen; att arbeta som rektor på heltid. Det jag särskilt brinner för är att hitta en väg där vi arbetar med både sociala mål och kunskapsmål, jag tror att det är vägen för en god arbetsmiljö och en förutsättning för att alla elever ska lyckas i skolan.
Pedagog Varberg ber Johanna Ogell att hissa det bästa med just sitt jobb. Svaret kommer direkt, utan tvekan, och visar på hennes förmåga att se delarnas betydelse för en hel organisation.
- Det är väldigt roligt att jag får vara delaktig i alla processer som rör min verksamhet och bygga en organisation där vi nyttjar våra resurser på bästa sätt, så att elever och lärare kan få förutsättningar att lyckas. Det är en glädje att se progressionen i deras utveckling och det ger mig energi i min roll som rektor. Jag trivs även med variationen av arbetsuppgifter, att möta olika utmaningar där målet är att alla ska trivas och nå så långt som möjligt.

Till sist, vem vill du skicka vidare reportageserien till? Motivera ditt val!

- Att bygga en bra verksamhet är inget ensambygge utan alla i min verksamhet är del i en helhet. Alla har en roll och funktion som är viktig för att bygget inte ska rasa. Jag tänker att jag vill skicka vidare till en av flera skickliga pedagoger på Furubergsskolan, det är till min förstelärare i matematik, Linda Vinberg. Hon är en otroligt positiv förebild på Furubergsskolan. Linda är en tydlig ledare och har goda relationer med elever och vårdnadshavare vilket är en förutsättning för lärande. Hon har ett formativt och elevinkluderande förhållningssätt och är uppdaterad kring aktuell forskning. Linda är ett stort stöd i vårt analys- och uppföljningsarbetet utifrån skolans resultat och hon är även duktig på att sprida sina kunskaper till kollegor.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna