Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-04-08

Johanna Ståhl - Bemannare på förbättringsjakt

Reportageserie - Skicka Vidare

Hon trivs med mixen av socialt arbete och administration, och är på ständig förbättringsjakt. Hon ser att ett av hennes viktigaste uppdrag är att få fler vilja att arbeta inom förskola och skola.
- Vi eftersträvar att timvikarierna ska upptäcka yrkena inom förskola och skola och gå vidare in i en utbildning inom området eller få bekräftat att de valt rätt utbildning och vilja arbeta i Varbergs kommun efter examen.
Möt Johanna Ståhl, personaladministratör på förskole- och grundskoleförvaltnings kansli.

Johanna Ståhl, personaladministratör

Den 1 april gick Johanna Ståhl från vikarierande till fastanställd personaladministratör på förskole- och grundskoleförvaltningens kansli. Arbetet beskriver hon som varierat, med administrativa arbetsuppgifter som varvas med möten och kontakter med alltifrån arbetssökande och referenser till timvikarier, lärare och chefer.
- Variationen är det roliga! Jag tycker det är kul med administration, det passar mig bra att arbeta organiserat och hitta nya förbättringsområden. Samtidigt har jag svårt att se hur jag skulle kunna arbeta effektivt och utvecklas utan att träffa andra människor. Det är i mötet med andra människor som det roliga händer!
Att Johanna Ståhl uppskattar möten och kontakt med andra människor är inte särskilt förvånande. Hon har en kandidatexamen i socialpsykologi, har arbetat som boendestödjare och behandlingssekreterare inom Varbergs kommun, personlig handläggare inom sjukpenning på Försäkringskassan, och har alltid trivts med att arbeta med människor.
- Jag sökte tjänsten för att jag ville arbeta med ”den friska delen” av människan. Jag har tidigare arbetat med människor som på grund av sjukdom haft svårigheter i samhället och kände att det var dags för någonting annat. När jag fick chansen att prova på det här uppdraget var jag såld direkt. Det känns extra roligt när jag hittar en ”perfect match”, en person som är klockren att arbeta i förskola och skola.

Ett pussel att lägga

En betydande del av Johanna Ståhls uppdrag är rekrytering av timvikarier till förskole- och grundskoleförvaltningens vikariepool. Rekryteringen är ständigt pågående då flexibiliteten i anställningsformen gör att det alltid behöver rekryteras, samtidigt som en ny timvikarie anställs väljer någon annan att avsluta sin anställning.
- I dagsläget har vi ca 160 timvikarier, men det säger egentligen inte så mycket eftersom timvikarierna själva avgör när och hur mycket de kan arbeta. Vårt enda krav är att de ska vara tillgängligt i snitt 3 dagar/vecka undantaget pensionärer och studenter som får arbeta när de vill. Det enda vi med säkerhet kan säga är att vi kontinuerligt behöver rekrytera.
Rekryteringen av timvikarier görs således förvaltningsövergripande, men bedömningen av behovet och beställningen av timvikarier görs ute i verksamheterna. När en beställning inkommer påbörjas det som Johanna Ståhl beskriver som ”det stora pusslandet”, där både timvikariernas eventuella önskemål om verksamhet, geografiskt område eller särskilda kompetenser, verksamheternas eventuella önskemål om särskilda timvikarier och en bedömning av timvikariernas lämplighet kopplat till arbetspasset ska tas hänsyn till.
- Vid en beställning erbjuder vi ett urval av timvikarier arbetspasset. Timvikarierna har alltid en möjlighet att tacka nej, och ibland resulterar det i att vi får vi börja om på nytt. Det är ett stort pusslande, men väldigt roligt och utmanande!
Johanna Ståhl upplever att allt fler söker anställning som timvikarie och vill prova att arbeta inom förskola och grundskolan, men också att en ökande andel av de som söker samtidigt utbildar sig till barnskötare, förskollärare, lärarassistenter eller lärare.
- Sedan årsskiftet har vi haft många sökande och med ett så brett intresse kan vi ta hänsyn till relevant utbildningsbakgrund, nuvarande studier och arbetslivserfarenhet såväl som den personliga lämpligheten. Det känns kul att fler visar ett intresse och att många som ansöker har relevant bakgrund och erfarenhet.
- Många timvikarier tycker att det är väldigt roligt och blir positivt överraskade över den verksamhet de möter i våra förskolor och skolor, och det är kul att höra!

Bra kan bli bättre

Arbetet med vikariepoolen innebär inte bara anställningsintervjuer och referenstagning utan också att följa upp och stämma av hur det går för timvikarierna ute i verksamheten. Uppföljningen görs för att ge timvikarierna bästa möjliga förutsättningar i arbetet. Något som Johanna Ståhl också tror påverkar timvikarierna förutsättningar är en bra introduktion när de kommer till en ny arbetsplats.
- Vi följer upp hur de själva tycker att anställningen fungerar och hur personalen ute i verksamheterna tycker att de hanterar sitt uppdrag. Det är ingen enkel anställningsform, att kontinuerligt byta arbetsplats och aldrig riktigt bli en del av ett arbetslag kan vara utmanande.
Överlag ser Johanna Ståhl att det finns ett intresse i att följa upp och förbättra vikariepoolen och andra personaladministrativa processer, och att mycket spännande är på gång.
- Det pågår en översyn av vikariepoolen och möjligheten att kunna erbjuda mer fasta arbetsplatser. Vi vet att både timvikarierna och verksamheterna efterfrågar mer regelbundenhet, det gäller bara att hitta en bra modell för hur det ska fungera.
- Nästa vecka träffar vi Växjö kommun för att utbyta erfarenheter kring bemanningsverksamheten. Det känns väldigt positivt och spännande att se hur de jobbar. Man fastnar lätt i sitt eget arbete och blir lite hemmablind. Vi går in med öppet sinne och ser vad vi gör bra och vad som kan förbättras!

Till sist. Vem vill du skicka vidare till? Motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till Lukas Scherp, timvikarie i vikariepoolen. Lukas är en av timvikarierna som jag rekryterade i höstas och han har visat sig vara en riktig klippa. Han har varit mycket omtyckt på de ställen har kommit ut till, han är stabil och flexibel och är alltid positiv och glad. Det känns extra roligt att få in unga killar i vikariepoolen som annars är en relativt kvinnodominerad arbetsgrupp.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna