Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-23

Jörgen Axelsson – återvändande grundskollärare med tjänstgöring i flexen!

Reportageserie - Skicka vidare

Han är inlyssnande och lyhörd. Ställer motfrågor till intervjufrågor och tycks tänka två varv innan svar levereras. 
- Jag har svårt att säga vad som är bäst med mitt jobb, får jag säga det mesta?
Möt Jörgen Axelsson, läraren vars karriär tog en tur-och-retur om ett kärnkraftverk, för att återvända till den kommunala grundskolan!

Sprungen ur kontrollrummen på Ringhals, tog han nästa kliv i karriären och genomförde lärarutbildningen i Göteborg. Efter sju år som lärare på Lindbergs skola, lockade kraftverket igen och Jörgen Axelsson återvände till den forna arbetsplatsen med uppdrag inom KSU, Kärnkraftsäkerhet Utbildning. Fyra år senare möter Pedagog Varberg honom i Bockstensskolans flex, det vill säga den del av skolan där en tillgänglig lärmiljö anpassats utifrån elever i behov av olika sorters stöd vid olika undervisningstillfällen.
- Det är företrädesvis elever inom AST och NPF som jag möter dagligen, berättar Jörgen Axelsson. Det är en beredskapssituation du sitter i. Du är på tårna, studerar elevernas uthållighet och är ständigt flexibel i flexen så att eleverna upplever meningsfullhet och lär. Det är häftigt!

Stämma av och stanna upp

Frågan om vad som är attraktivt med att #jobbaivarberg får Jörgen Axelsson att tänka till. Han är född och uppvuxen i staden och ser egentligen inte det ”konstiga” i att Varberg skulle var något mer än någon annan ort. Visst, som många andra nämner han att närheten till idrottsanläggningar, natur och havet bidrar till känslan av att kunna göra mycket, när man vill och var man vill. Men så spetsas svaret, Jörgen Axelsson har tänkt lite till, och sätter sitt arbete som utgångspunkt.
- Jag är stolt över att vi har en stor andel behöriga lärare i Varberg eftersom det är en kvalitetssäkring av skolan. Jag upplever att vi alla är här för att utveckla eleverna till att våga vara den de är och att eleverna ska må bra. De är attraktivt att #jobbaivarberg!
Bockstensskolan har ansökt om att ingå i det specialpedagogiska lyftet via Skolverket vilket kommer att docka i arbetet om tillgängliga lärmiljöer som påbörjats. Något Jörgen Axelsson upplever positivt. Han beskriver att prestigelöshet genomsyrar flexens arbete, där dagliga reflektion har ett lärande fokus där frågor som Hur var dagen?, Vad blev som förväntat? och Vad kan vi göra annorlunda? bidrar till nästa dags verksamhet och innehåll.
- Vi är noga med att stämma av och stanna upp, och det är en av flexens framgångsfaktorer. Vi är strukturerade och såg till att vara det direkt från start första året när vi startade verksamheten.

Förtroendekapital och förmåga att tänka om

Jörgen Axelsson berättar att Bockstensskolan är en F-5-skola med styrkor som mångfald, en personalgrupp som jobbar fokuserat med läs- och skrivutveckling och en samsyn att alla människor har lika värde. Han beskriver betydelsen av att tro på det vi gör, tillsammans och med andra, och att vara lyhörda för elevernas behov både är lärande och trygghet. Något han tänker är viktigt på riktigt för verksamheten i flexen.
- Undervisningen ska vara utmanande och ge eleverna grundläggande kunskaper, samtidigt som vi skapar goda relationer och bygger förtroendekapital, menar han. Ett kapital som kan användas i situationer när en dag inte flyter på som önskat.
Jörgen Axelsson fortsätter engagerat tala om att en av tjusningarna med att arbeta i flexen är att hela tiden tvingas till att tänka om, tänka nytt och inte verka i en förutsägbar verksamhet.
- Tidigare kunde jag tänka att plan A leder till B som summeras i C. Nu kan det istället vara så att jag jobbar i bakvänd ordning som från mitten. Elever inom AST och NPF tänker i andra banor, på andra sätt, som skolan inte har varit van vid att möta och stödja. Genom Bockstensskolans satsning på tillgängliga lärmiljöer som just inletts, kommer vi att kunna utveckla flexens innehåll och form än mer, och att vara en del av den utvecklingsresan är oerhört stimulerande!

Undervisningsstruktur och tydlighet

En dag på jobbet för Jörgen Axelsson är oförutsägbar. Dagen styrs av elevers välbefinnande och hur de mår när de kommer till skolan på morgonen. En elevs energinivå kan vara i botten på grund av att något hänt på vägen till skolan. Exempelvis kan en cykelkedja som hoppat ur sitt kugghjul kosta kraft och energi, humör och engagemang eftersom det oförväntade och oplanerade kan påverka resterande del av dagen.
- Alldagliga och vardagliga faktorer som ständigt påverkar oss, påverkar eleverna på andra nivåer än vad som kanske kan förstås, förklarar Jörgen Axelsson. Samtidigt har vi en given undervisningsstruktur och en tydlighet om vad som kommer att hända under dagen och när det ska hända.
Skoldagen för eleverna i flexen kan upplevas förutsägbar, men då elevernas dagsform är det som avgör hur dagen och undervisningen kan falla ut, behöver pedagogerna i verksamheten kunna ställa om från plan A till plan B till plan C - utan prestige - och därifrån anpassa och tillgängliggöra skoldagens innehåll och ram.

Till sist, vem vill du skicka vidare reportageserien till? Motivera ditt val!

- Walter Tkauc på Trönninge skola. Han är en person som bidrar på sin arbetsplats så att alla mår bra. Valter är hjälpsam, ser inga problem och ställer upp där det behövs. Hans kontakt med eleverna är riktigt bra, och dessutom är han en rolig person!

Artikel om kommunens flexteamsutvecklare och vad deras arbete innebär.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna