Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-21

Lärare till lovskola sökes

Varbergs kommun söker legitimerade lärare som är behöriga att undervisa i grundskolans årskurs 8 och 9 samt modersmålslärare för arbete på lovskola. Lovskolan kommer att anordnas på 15 lovdagar under perioden 31 oktober 2018 - 19 juni 2019.

Lovskola erbjuds till de elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet.
Varbergs kommun söker nu legitimerade lärare som vill vara med och hjälpa de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Undervisningen kommer att ske på 15 av elevernas lovdagar och kommer att organiseras på Hagaskolan.
- Att arbeta på lovskolan passar lärare som vill få nya spännande utmaningar! Tillsammans med hemskolan arbetar man för att eleven ska lyckas med sin utbildning. Dessutom erbjuder uppdraget möjlighet att få ledigt på andra dagar än det som traditionellt alltid sker. Så är du lärare i kommunen och redo för en ny utmaning så tycker jag absolut att du ska söka tjänsten, säger Joachim Wadström, grundskolechef i Varbergs kommun.

Undervisning i flera ämnen

Undervisning kommer att ske i ämnena matematik, svenska, engelska samt svenska som andraspråk på lovskolans alla dagar. I uppdraget ingår undervisning, för- och efterarbete, genomförande av särskild prövning, utvärdering samt administrativa uppgifter kopplat till lovskolans verksamhet.
- Dagarna kommer att delas upp i två arbetspass där den enskilda eleven deltar vid ett av passen, antingen förmiddag eller eftermiddag. Eleverna sätts samman i grupper utifrån de ämnen som de behöver arbeta mer med. Under lovskolan får de möjlighet att fördjupa sig och göra det många timmar så att kunskapen sitter. Ibland är det undervisning i storgrupp men vanligen i mindre grupper eller en till en, beroende på elevens behov, menar Joachim Wadström, grundskolechef i Varbergs kommun.

Bekräftelse på att arbetet är viktigt

För att söka tjänsten krävs att man är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 8 och 9 i ett eller flera av följande ämnen: svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska. Undervisningsbehörighet anges i ansökan och modersmålslärare anger språkbehörighet.
- Jag tycker att man ska ta chansen att söka för glädjen att se fler elever nå sina mål! Den händelsen ger många av oss bekräftelse på att vårt arbete är så viktigt. Det är också glädjen när eleven lyckas, får ett betyg och blir behörig till ett program i gymnasiet. Tänk att det gick!, säger Joachim Wadström, grundskolechef i Varbergs kommun.

Lovskolan kommer att anordnas på 15 lovdagar under perioden 31 oktober 2018 - 19 juni 2019. Sista ansökningsdag är den 25 juni 2018 och anställda i kommunen hittar annonsen på Vinden.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna