Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-02-04

Linda Ankar - Lärare med särskild känsla för språk

Reportageserie Skicka Vidare

Hon beskriver sig själv som nördig och noggrann, med ett genuint intresse för språk. Hon arbetar hårt för att etablera hållbara relationer till elever, och ser relationsskapande som en grund för elevers lärande.
-Det absolut viktigaste för mig är att få en bra relation till eleven, att bjuda in och bjuda på mig själv.
Möt Linda Ankar, lärare i svenska och engelska på Påskbergsskolan.

Linda Ankar, lärare i engelska och svenska på Påskbergsskolan.

Linda Ankars engagemang för sina ämnen och att få eleverna att intressera sig för, och se nyttan i, språkets makt och möjligheter är tydligt. För att nå dit är hon medveten om att goda relationer mellan henne och eleverna spelar roll. Något hon också med tiden blivit bra på.
- Jag älskar tv-spel, datorer, film, tv-serier och delar därigenom vissa intressen med eleverna. Jag hänger med och är nyfiken, och det finns en grund i de gemensamma intressena som jag kan bygga vidare på i undervisningen. Jag gillar också att vara tillsammans med eleverna på rasterna, vilket jag tror bidrar till goda relationer med dem.
Att vägleda eleverna fram till det ögonblicket då de kan stå på egna ben, är en av yrkets stora förtjänster menar Linda Ankar. Den belöning hon upplever i att se eleverna lära och utvecklas mot målen gör mödan att hålla i och ut för goda relationer till väl investerad tid.
- Givetvis går relationsbyggande inte på räls, utan det kan krävas hårt arbete för att få en elev att lita på mig berättar hon. Det är utmanande att möta elever som inte riktigt litar på mig, och det kan krävas hårt arbete för att få dem tillitsfullt förstå att vi är på samma sida.

Arbetsdagens höjdpunkt

De absoluta höjdpunkterna i Linda Ankars arbetsdag är tiden i klassrummet tillsammans med eleverna. Lika mycket som hon uppskattar lektionstiden, brinner hon för språk, läsning och litteratur. När ett textsamtal äger rum, eller en genomgång om engelsk grammatik leder till en lärande diskussion, då blomstrar interaktionen mellan henne och eleverna.
- Jag är ganska ”nördig” och när det kommer till språk finns det inga gränser för hur nyfiken och engagerad jag kan bli. Jag hoppas det märks i min undervisning och att det smittar av sig!
Just språk och läsningen är något hon brinner för. Men det är inte alltid den passionen delas av eleverna. Linda Ankar berättar att ibland hittar eleverna läsningen, och att glöden som uppstår är härlig att uppleva.
- Jag upplever att eleverna kan tycka att det är slöseri med tid att läsa. Men jag brinner för att de ska hitta litteraturen och inse att inte allt som är relevant är förpackat i film och TV-serier.
Hon ser att skolan med fördel borde införa en lästimme så att elever stärker sin empati, vidgar ordförrådet, tränas i att se hur ett ord stavas, och utvecklar förmåga att se saker framför sig.
- När vi utmanas i att ta oss an svåra texterna, stärks läsvanan, och det påverkar i positivt håll också resultaten i andra ämnen, slår Linda Ankar bestämt fast.

Våga vara mänsklig

Linda Ankar är tydlig med att det klimatet hon vill ha i klassrummet, och på skolan i övrigt, är tillåtande där alla ses och räknas.
- Jag tycker det är viktigt att vara tydlig mot eleverna med hur vi bemöter varandra, hur vi svarar på frågor och hur vi reagerar när någon annan svarar. När vi gör en gruppindelning behöver eleverna förstå att allt inte handlar om dem själva och de egna vännerna, utan skolan ska arbeta demokratiskt så att alla kan må bra.
Det är viktigt för Linda Ankar att vara en schysst medmänniska, och något hon också vill förmedla genom att stå för det hon gör, vara ärlig med vem hon är och försöka föregå med gott exempel. Här ryms också tanken om att det är okej att misslyckas, att det är mänskligt. Som lärare är hon prestigelös i att misslyckanden i små saker kan uppstå i jobbet. En fantastisk idé kan falla platt när man kommer in i klassrummet och möter eleverna.
- I klassrummet blir det så uppenbart när något man planerat inte fungerar! Det märks tydligt på eleverna. Känslan av att ”det här borde jag gjort annorlunda och tänkt ett varv till kring” kommer över en. Då gäller det att vara flexibel, våga bjuda in eleverna och erkänna att det inte gick som planerat. Resultatet blir ibland ännu bättre än vad man tänk från början!
Att acceptera misslyckanden i klassrummet, menar Linda Ankar var svårare när hon var nyutexaminerad. Med erfarenheter kommer en trygghet och vana att hantera situationer som uppstår på studs. Något som hon också ofta poängterar är kollegiets betydelse för henne, och det stöd hon får i sina kollegor när arbetet utmanar och känns tungt att bära ensam.
- Jag har arbetat på flera skolor i kommunen och det alla arbetsplatser har gemensamt är att jag haft fantastiska kollegor! Kollegorna är en stor del i att det är roligt att jobba som lärare!

Till sist. Vem vill du skicka vidare till? Motivera!

- Jag skickar vidare till Petra Molin på Håstensskolan. Vi har jobbat ihop länge och Petra är en av mina förebilder. Hon är otroligt kunnig, engagerad och en klippa för alla runt omkring henne. När jag bytte skola för 1,5 år sedan var det svårast att lämna det samarbete vi hade.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna