Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-03-26

Linda Vinberg – försteläraren i matematik som alltid vill framåt

Reportageserie – Skicka vidare

Mattelyftet gjorde henne till en bättre lärare och hon vill ständigt utvecklas. Efter 18 år som lärare tycker Linda Vinberg fortfarande att mötet med eleverna och att se deras progression är det allra bästa med yrket.
- Att följa både deras sociala- och kunskapsmässiga utveckling är verkligen en förmån som lärare, säger hon.

Linda Vinberg

Linda Vinberg

Att bli lärare var inte självklart. Men efter att ha varit tränare i gymnastik och gått flera ledarutbildningar förstod Linda Vinberg att det var med barn och unga hon ville jobba. Lärarutbildningen i Göteborg följdes av arbete på olika skolor i kommunen tills hon tillslut hamnade helt rätt, på Furubergsskolan.
- Jag trivdes direkt. Jag har haft bra kollegor och en bra ledning under alla mina 15 år här vilket har varit en väldig trygghet, menar hon. Vi har ingen stor omsättning, eleverna byts ut men personalen blir kvar. Det beror på att vi trivs och får göra det vi är bäst på.

Förstelärare i matematik

Linda Vinberg undervisar årskurs 5 i matematik. Dessutom är hon förstelärare i ämnet.
- Det har skett en förändring inom matematiken sedan jag tog examen. Då handlade det mycket om att sitta och räkna i en bok och en stor del av lektionen var ensamarbete för eleven. Idag upplever jag en större variation, inte minst tack vare tekniken. Vi inspirerar och delger varandra på ett helt annat sätt nu, menar hon.
Något som påverkade Linda Vinberg var när hon gick mattelyftet för tre år sedan.
- Det var verkligen en värdefull satsning. Jag fick lära mig att lägga upp min undervisning på ett varierat sätt och ta del av den senaste forskningen. Den gjorde mig till en bättre lärare, menar hon.
Just nu är eleverna i årskurs 5 med i en internationell tävling som anordnas av NCM.  Eleverna ska lösa 24 matematiska problem.
- Det är en tävling men målet för oss är att eleverna ska bli duktiga problemlösare. Det är matematikforskare från hela världen som gjort uppgifterna och eleverna lär sig att tänka på nya sätt och att möta olika slags problemlösningsuppgifter. Först arbetar eleverna enskilt med uppgifterna sedan ägnar vi flera lektioner till att arbeta med dem tillsammans i klassen.

Linda Vinberg

Linda Vinberg

Stöttar och lyfter varandra

 Under intervjun återkommer Linda Vinberg flera gånger till hur viktigt det kollegiala är för henne och hon lyfter gärna både kollegor och ledning.
- I årskurs 5 så är vi fyra kontaktpersoner på tre klasser och vi hjälps åt med mycket. Vi möter alla svårigheter men har man bra kollegor så hänger det inte endast på en person utan man löser det tillsammans, och så arbetar vi. Vi stöttar och lyfter varandra och det är mycket därför jag tycker att det är så roligt att gå till jobbet.
Trots att det är fullt upp som lärare så tycket hon att det är kul med nyheter och vill gärna ständigt utvecklas.
- Det jag uppskattar här är att vi satsar på en eller två saker och sedan satsar vi på det fullt ut, istället för att plocka upp lite där och lite där. Det blir en lagom arbetsbelastning och vi kan alla fokusera på det vi är bäst på. 

Grunden till ett trivsamt klassrum

Johanna Ogell, rektor på Furubergsskolan, skickade förra veckan vidare till Linda Vinberg med motiveringen ” Hon är en otroligt positiv förebild på Furubergsskolan. Linda är en tydlig ledare och har goda relationer med elever och vårdnadshavare vilket är en förutsättning för lärande. Hon har ett formativt och elevinkluderande förhållningssätt och är uppdaterad kring aktuell forskning.”
- Jag tycker att det är viktigt att ha en relation till de elever jag undervisar. Har jag en relation till dem så är det lättare att fånga dem och få med dem i undervisningen. Bra relationer är grunden till ett trivsamt klassrum och en bra pedagogisk miljö.

Till sist, vem vill du skicka vidare reportageserien till? Motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till Jessica Bengtsson, hon är en kollega till mig som arbetar på Bockstensskolan. Jag och Jessica har haft ett bra samarbete mellan våra skolor, Furubergsskolan och Bockstensskolan, under många år. Vi undervisar i samma ämnen, är förstelärare i matematik och undervisar i samma årskurser. Hon är en person som är intresserad av att utvecklas, har ett stort engagemang och har lätt för att dela med sig av sina kunskaper. Hon är även en bra person att diskutera och samarbeta med.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna