Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-01-14

Lise-Lotte Lundberg – Pedagogen som personifierar ”rätt person på rätt plats”

Reportageserie – Skicka vidare

När Pedagog Varberg möter huvudpersonen i veckans Skicka Vidare blir det uppenbart att vi möter en person som befinner sig på helt rätt plats. Lugn, eftertänksam och med en lång erfarenhet av förskole- och skolverksamhet lotsar, stöttar och leder hon elever i behov av stöd. - I mitt uppdrag är det viktigt att vara lyhörd för elevernas behov varje dag. En dag kanske jag måste ”backa undan”, för att nästa vara mer ”offensiv” i undervisningen. Möt Lise-Lotte Lundberg, pedagog i flexteamet på Håstensskolan.

Lise-Lotte Lundberg

Har man en gång mött Lise-Lotte Lundberg dröjer sig uppfattningen kvar att hon är som klippt och skuren för att möta elever i behov av stöd. Hennes personliga egenskaper och gedigna erfarenhet, är en klockren kombination. Kompetenser och förmågor hon utvecklat över tid, är hand i handske med exempelvis Bo Hejlskovs forskning om lågaffektivt bemötande.
- Det är viktigt att vara lugn, och ha ett lågaffektivt bemötande. Jag väntar in eleverna och vet när det är dags att backa om en elev börjar bli stressad. Löpande fortbildningar och många års erfarenhet gör att jag lärt av mina misstag, berättar Lise-Lotte Lundberg.

Anpassade skoldagar

Sedan några år tillbaka arbetar Lise-Lotte Lundberg som pedagog i flexteamet på Håstensskolan. I flexteamet är det främst elever med NPF hon möter och undervisar. Huvudregeln är att alla elever i grundskolan tillhör och får undervisning i sin klass. Anpassningar och stöd ges i klassrummet så långt det är möjligt, och som komplement har eleverna som får stöd av flexteamet en individuell arbetsplats i flexteamets lokaler för enskild undervisning och återhämtning. Hur fördelningen mellan undervisning i klassen och enskilt av flexteamet ser ut baseras helt på varje elevs behov.
- En vanlig dag börjar med att jag möter de elever jag är ansvarig för, vars skoldagar är helt individuellt anpassade. Ämneslärarna planerar undervisningen för eleverna, och överlämnar planeringen till ansvarspedagogen i flexteamet, och det är elevens dagsform som avgör hur dagen kommer att se ut och utformas.
Anpassade skoldagar innebär alltså inte bara att delar av undervisningen kan ske individuellt i flexteamets lokaler, utan också att själva undervisningen anpassas till varje elevs individuella behov.
- För elever med NPF är det viktigt att undervisningen är uppgiftsbaserad, och att varje uppgift är avskalad och har en tydlig början och ett tydligt slut, förklarar Lise-Lotte Lundberg, och det kräver att undervisningen anpassas efter varje elev.
- Samma sak gäller kommunikationen med eleverna. Den ska vara kort och koncist, inte utbroderad. Det är oerhört viktigt att ge dem den tid de behöver i samtal, diskussioner i undervisningen och att inte lägga orden i mun på dem för att svar låter sig dröjas. Som pedagog måste jag vara uthållig, ha tålamod att vänta in eleven, för det kommer ett svar.
Återigen landar samtalet i bemötande och hur viktigt det är att vara anpassningsbar och lyhörd inför eleverna dagsform, men också för elevernas intressen. Elever med NPF är ofta väldigt intressestyrda berättar Lise-Lotte Lundberg, och när motivationen minskar kan det särskilda intresset väcka nytt liv i elevens engagemang.
- För att komma igång och få eleverna motiverade får jag ibland utgå från ett intresse de har istället för själva faktakunskapen, och sedan arbeta vidare mot själva faktakunskapen. Gillar en elev Batman kan vi börja med att skriva om Batman, för att sedan fortsättas skriva om exempelvis Drottning Kristina.

Nätverksträffar och handledning

Lise-Lotte Lundberg sticker inte under stol med att arbetet kan var utmanande, och ser därför en stor förtjänst i att kommunens alla flexteam har nätverksträffar någon gång per år. Nätverksträffarna bidrar till ökad kunskap hur att möta elever med NPF och ger möjligheter till erfarenhetsutbyte. Dagen innan vi ses har Vidhögeskolans flexteam varit på besök hos Lise-Lotte Lundberg och hennes fyra kollegor i flexteamet på Håstensskolan och alla tillfällen som ges till sådana lärande möten tillför något i elevers lärande.
- När vi möts blir det tydligt att vi ställs inför liknande utmaningar och det är mycket värt att utbyta erfarenheter om stort och smått, allt ifrån att höra hur de andra flexteamen har organiserat sitt arbete till direkta tips på välfungerande utbildningsmaterial.
- Vi har också handledning med skolpsykologen en gång i månaden där vi lyfter frågor och utmaningar som vi ställts inför och inte riktigt vet hur vi ska hantera. Det kan handla om att en elevs lärande inte har en förväntad progression, och då diskuterar vi alternativa strategier framåt.

Lise-Lotte Lundberg har sett många olika verksamhetsformer komma och gå. Bland de forna arbetsplatserna finns deltidsförskolan i Rolfstorp och en sejour som barnvårdare, vilka uppsökte barn i hemmet som var sjuka och inte kunde gå till förskolan. Lise-Lotte Lundberg har också varit med och startat upp Frodes förskola och Ramlyckans förskola.
- Under utbyggnaden av F-9 skolorna inrättades en F-1 klass på Frodes förskola och det var då jag började arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Det föll sig naturligt och jag har aldrig ångrat mig. Jag uppskattar fortfarande de ständiga utmaningarna och stimulansen i att hitta strategier för att möta eleverna på bästa sätt!

Till sist. Vem vill du skicka vidare till? Motivera!

- Jag vill skicka vidare till Johan Lindeberg, musiklärare på Trönninge skola. Jag har sett Johan arbeta med likabehandlingsfrågor, elever i behov av stöd och sist men inte minst i musikundervisningen. Han har alltid ett fantastiskt bemötande och tar fram det bästa av eleverna. Båda elever och personal har fått många härliga musikaliska upplevelser, både som medverkande och publik.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna