Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-21

Liselott Löndahl – läraren som vet vad struktur och inkludering kan göra för en klass

Reportageserie – Skicka vidare

Målet är att skapa arbetsro och att eleverna ska tycka att det är kul att lära. Liselott Löndahl, lärare på Bläshammar skola, var med och startade upp skolans flexenhet och har nu tagit med sig sina erfarenheter till årskurs 2.
- En tydlig struktur gör att eleverna får kontroll över sitt eget lärande, säger hon.

Liselott Löndahl

Liselott Löndahl

När Hanna Jönsson skulle skicka vidare reportageserien för några veckor sedan så valde hon en kollega på Bläshammarskola med följande motivering. ”Jag väljer Liselott Löndahl för hennes engagemang i eleverna, men även hennes alltid positiva sätt både mot elever och kollegor. Jag upplever henne som lugn och harmonisk, men är också en riktig glädjespridare. Hon är en kollega som alltid har och tar sig tid för alla. Väl värd att lyftas för sitt fantastiska arbete”.
- Det är jätteroligt att få höra dessa ord, jag blir smickrad och det är kul att känna sig uppskattad för det man gör. Jag tycker att det är väldigt viktigt att berömma sina kollegor när de gör något bra för det ger mycket, säger Liselott Löndahl.

Vägen till läraryrket

För Liselott Löndahl var det inte självklart att bli lärare. Hon började studera nationalekonomi men avbröt studierna för att det inte kändes rätt.
- Jag ville ju jobba med människor. Men att det var just lärare jag ville bli tog ett litet tag att komma fram till.
Efter ekonomistudierna så kunde hon gå det korta lärarprogrammet och 2009 började hon arbeta i Varbergs kommun. Under de första åren varvade hon föräldraledighet med kommunens vikariepool.
- Det var toppen att börja där. Jag var på flera olika skolor och kunde jämföra personalklimat och klassrumsmiljöer. Sedan arbetade jag ett tag på Vidhögeskolan innan ett vikariat på Bläshammar dök upp. De sökte en lärare med behörighet i SO, så jag sökte och blev kvar.
När det började pratas om att starta upp en flexenhet på skolan så höll sig Liselott Löndahl framme.
- Jag tycker att det är väldigt spännande att försöka hitta rätt lärandenivå för alla elever, att kunna anpassa något så att en elev klarar det eller tycker att det är roligt att lära. Det ger mig mycket att jobba med elever som behöver lite extra stöd. Jag arbetade i flexenheten i två år och trivdes jättebra där. 

Behövdes struktur i klassrummet

I januari blev hon erbjuden att ta över en tvåa, tillsammans med en kollega, där det behövdes stressreducering och struktur i klassrummet.
- Det var en utmaning att ta över klassen men även väldigt roligt. Jag kände tidigt att mina kunskaper från flexenheten skulle komma väl till pass.
De två första mål som de båda klasslärarna satte var att skapa arbetsro i klassrummet och att eleverna skulle känna att det är roligt att lära.
- Vi ville även skapa ett inkluderande och tillåtande klassrum, där alla ska förstå och hänga med efter sina förutsättningar. Det ska vara okej att alla inte gör precis samma och att alla är och lär sig olika.
I klassen går det 20 elever och de båda lärarna försöker dela upp den så ofta det går. De är även ute mycket och har praktiskt lektioner. Inne i klassrummet har en hel del förändrats under terminen.
- Vi har möblerat klassrummet för bästa möjliga lärande och tagit bort onödiga störmoment. Sedan har vi alltid en tavelstruktur med tydliga instruktioner och arbetsschema. Alla elever uppskattar att veta vad de ska göra nu och vad som kommer sedan. Strukturen har skapat ett lugn i klassen.

Redan stor skillnad i klassen

På bara fyra månader kan Liselott Löndahl se en stor skillnad, både på den enskilda eleven och på klassen i stort.
- Eleverna har fått en arbetsro och en grupptrygghet. Vi startar varje lektion med en ingångsuppgift, exempelvis att rita i sitt ritblock, och när lugnet har lagt sig så drar lektionen igång. Sedan avslutar vi varje lektion med en utvärdering. Vad är det egentligen vi har gjort under lektionen och vad gav det?
Liselott Löndahl är för att alla borde hämta inspiration från flexenhetens arbete.
- Det som fungerar i en liten grupp fungerar oftast väldigt bra även i en stor och tydlighet är bra för alla elever. Sedan tycker jag att alla lektioner ska vara uppbyggda på samma sätt. Att ha denna ”ram” med arbetsschema och timer gör att eleverna får kontroll på sitt eget lärande och det skapar ett lugn i klassrummet.

Uppsakattar att det satsas på lärarnas lärande

Liselott Löndahl vill gärna trycka lite extra på att det inte är antalet elever som spelar någon roll, utan att det är elevernas behov.
- Det är så lätt hänt att räkna antal elever, både i förskolan och skolan, men det fungerar inte så. Jag kan ha en grupp med 16 elever där det inte är några problem men jag kan även sitta med fyra som verkligen får kämpa. Vi måste tillgodose elevernas behov.
Något som Liselott Löndahl uppskattar med att arbeta i Varbergs kommun är ÄDK och de satsningar som görs centralt.
- Jag gillar att det satsas på lärarnas lärande. Jag tror att det kommer att ge effekt framöver. Något jag dock hade önskat är lite färre fortbildningar, mer enighet och mer tid till att implementera det vi lär oss.
Efter att ha arbetat ett par år i flexenheten så är kommunens flexarbete även något som Liselott Löndahl vill hylla.
- Hela tanken med flexenheten är jättebra. Det finns många i kommunen som brinner för det här och det är till av dessa som jag har valt att skicka vidare denna reportageserie till.

Spännande! Vem har du då valt att skicka vidare till? Motivera ditt val!

- Jag har valt att skicka vidare till Maria Nilsson, som tidigare arbetade här. Hon är alltid positiv och för henne finns det inga problem som inte går att lösa. Hon ser till alla elever och får alla elever att känna sig viktiga och tycka att det är roligt att gå i skolan. Hon är även en generös kollega som alltid kan ge en tips och råd.
Maria var med och startade upp kommunens första flexenhet på Bosgårdsskolan och gjorde sedan samma resa här. I påskas slutade hon tyvärr här för att börja arbeta på Mariedalskolans grundsärskola. Jag ser fram emot att höra om hennes nya arbete.


Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna