Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-04-29

Lotta Sund - Läraren med rösten som verktyg

Reportageserie Skicka Vidare

Med hög tilltro till sin förmåga att tillsammans med eleverna skapa ett tillåtande klassrumsklimat ser hon den egna rösten och mycket uppmuntran och beröm som framgångsfaktorer för elevernas lärande.
-Jag är noga med att uppmuntra och berömma. Ju mer jag berömmer eleverna, desto lugnare blir det i klassrummet.
Möte Lotta Sund, lärare på Rolfstorps skola.

Lotta Sund, lärare på Rolfstorps skola

Det är onsdagsmorgon. På Rolfstorps skola håller Lotta Sund upp klassrumsdörren åt eleverna, ser var och en i ögonen och hälsar dem god morgon. Hon står kvar i tamburen och småpratar, skämtar och ställer frågor med lugn röst. Lugnt och ordnat börjar skoldagen för Lotta Sunds elever. Det är ingen tillrättalagd tillfällighet att starta dagen på detta vis, utan en välbeprövad och återkommande strategi.
- Jag tycker det är viktigt att känna av stämningen bland eleverna varje dag och reda ut eventuella konflikter innan vi går in i klassrummet.
Lotta Sund är noggrann med att möta eleverna lugnt och sansat, och framhåller rösten som ett viktigt verktyg i klassrummet.
- Jag försöker undvika att höja rösten och istället lugnt gå fram till eleven som tänjer på gränserna för att markera. Jag märker stor skillnad på stämningen i klassrummet när jag inte höjer rösten. Jag tänker att lärarens viktigaste verktyg är just rösten. Den kan inspirera och fängsla, men använder du den fel kan den istället frustrera och irritera.

Trygghet och tillit är grunden

För Lotta Sund är det viktigt att skapa ett klassrumsklimat där alla känner sig trygga och blir sedda. Hon är noggrann med att betona att klassrumsklimatet är allas ansvar men att det är hennes uppgift att ge eleverna de rätta förutsättningarna och verktygen.
- Vi pratat kontinuerligt om hur vi pratar med varandra, vilka ord vi använder, vilket tonläge vi har och vilket kroppsspråk vi använder för att odla goda relationer med respekt och tillit som grund.
Något som Lotta Sund också upplever skapar trygghet i klassrummet är ett tydligt ledarskap, där alla elever stöttas och utmanas utifrån sina förutsättningar.
- Jag tror att jag har förmågan att kommunicera och lyssna på eleverna så att de förstår och känner sig sedda. Det är en viktig egenskap att ha som lärare, jag tror knappt att man kan vara lärare utan att ha dem.
Att etablera goda relationer med eleverna tar tid, och är ett ständigt pågående arbete. Mötet med eleverna är det som Lotta Sund uppskattar allra mest, och det finns dagar då hon önskar att det fanns mer tid att fokusera på eleverna och mindre administration att utföra.
- De sista åren har de administrativa arbetsuppgifter ökat. Det är viktigt att komma ihåg varför vi är lärare. Det är eleverna som ska var i fokus och jag tror att det är därför vi lärare har valt yrket!

Kollegiet – en styrka

Lotta Sund beskriver att hon alltid trivs på jobbet och går dit med lätta steg. Hon visste redan på gymnasiet att hon ville arbeta med barn. Hon har en bakgrund som förskollärare, och efter ett jobb på Rolfstorps skolas fritidshem och som resurs i F-3, började hon utbilda sig till lärare. Nu har Lotta Sund arbetat på skolan sedan 2002 och har aldrig ångrat sitt val av yrke eller arbetsplats.
- Alla på skolan har engagemang och vilja att bedriva en bra undervisning. Det är det viktigaste för en välfungerande skola.
Lotta Sund håller det kollegiala klimatet på Rolfstorps skola högt, och när en situation utmanar eller när hon lyckats mindre bra i sin undervisning vet hon var hon kan söka stöd.
-Vi har ett bra kollegialt klimat. Det finns ingen prestige och det är högt i tak. Vi vågar misslyckas och ta hjälp av varandra. Ibland går undervisningen inte som planerat, då lyfter jag det i mitt arbetslag. Någon har alltid ett tips eller en idé om hur jag kan göra annorlunda, och det kan förändra hela lektionen. Kollegornas kunskaper och erfarenheter som kommer upp i diskussioner är inspirerande och användbara i min egen undervisning.
Kompetenta kollegor är inte bara viktiga på den egna enheten. Lotta Sund uppskattar också att hon via LiV, Läsutveckling i Varberg, och den handledarroll hon har i LiV ger förmånen att träffa kollegor från andra skolor att utbyta erfarenheter med. Till skillnad från den bild som målas upp i media där skolan framställs som en kaotisk plats med röriga lektioner och raster vill Lotta Sund framhålla en annan bild av skolan och kollegiet.
- Min erfarenhet är att vi som arbetar i skolan är bra på att sätta tydliga mål och har välplanerade lektioner. Eleverna trivs och blir motiverade av struktur och förväntningar.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till? Motivera ditt val!

- Jag vill skicka vidare till Josefine Sjöberg, lärare på Trönninge skolan. Hon är en sprudlande och engagerad lärare, och jag skulle gärna vilja vet mer om hur hon arbetar och ser på sitt uppdrag!

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna