Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-09-24

Madelene Tjärnmo – läraren som varje dag utmanar sig själv och sprider kärlek i klassrummet

Reportageserie – Skicka vidare

I klassen står tydlighet, trygghet och kärlek i fokus. Madelene Tjärnmo beskriver sig själv som en personlig och engagerad lärare som alltid vill att eleverna ska utmanas på just sin nivå.
- Det är utmanade att vara lärare men också svinkul! Inte en enda gång sedan jag började arbeta har jag tittat på klockan och velat att den ska gå snabbare, säger hon.

Fredagsdansen

Fredagsdansen

Som ung gick Madelene Tjärnmo på Göthriks skola. Hon trivdes bra och beskriver sig själv som en liten hjälpreda som gärna bistod andra i klassen som inte hunnit lika långt som hon själv. Läraryrket lockade tidigt. Det var något med skolmiljön såsom förväntningar, utmaningar och utveckling och dessutom tyckte hon att de verkade ha en så trevlig stämning i lärarrummet på skolan.
- Jag har alltid velat vara en förebild åt andra och trots att jag tvekade på mitt yrkesval en hel del under själva studietiden så har det känts helt självklart sedan jag började arbeta för sex år sedan, berättar hon.
Det som gjorde att hon tvekade var praktiken. I starten fick hon en handledare som inte tyckte om sitt arbete och som ägnade dagarna åt att klaga och se problem.
- Det är så viktigt att de som väljer att vara handledare visar upp rätt bild av att vara lärare. Sitt inte och prata ner vårt yrke! Visst, det kan vara jobbigt ibland men fördelarna är så många fler. Det fick jag själv inte uppleva under mina första praktikperioder, tyvärr. Dock fick jag några guldkorn som handledare under senare delen av utbildningen och det var ju tur.

Började på Almers skola

Trots en del osäkerhet så fortsatte Madelene Tjärnmo utbildningen och för sex år sedan var hon klar och fick sitt första vikariat på Almers skola.
- När Almers och Mariedal sedan skulle delas upp i olika stadier så blev det en tjänst ledig på Mariedalskolan och där har jag arbetat sedan dess.
Nu är hon inne på sin andra kull med lågstadieelever och hon trodde att hon skulle vara förberedd när hon för två år sedan, återigen, skulle ta emot en ny etta.
- Men det var verkligen som att börja på ruta ett. En klass kan inte jämföras med en annan. I den nya klassen fanns andra behov än i min första klass och jag var tvungen att utmana mig själv för att få med alla i undervisningen. Jag har under dessa år lärt mig att läraryrket till stor del handlar om förtroende. Under hela första året var jag eller klassens resurs med ute på rasterna och hade organiserade lekar. Vi körde väldigt mycket tillitsövningar och jag har själv läst otroligt mycket litteratur och gått kompletterande kurser för att på bästa sätt möta barnet efter behov. Färdiglärd blir man aldrig i detta yrke, säger hon med glimten i ögat.
- Målet har hela tiden varit att vi ska fungera tillsammans i en lärandesituation. Och nu i årskurs 3 kan jag verkligen se en skillnad på gruppen.

Tydligheten är viktig för alla

Tydlighet, trygghet och struktur är något som blivit väldigt viktigt i Madelene Tjärnmos klass. Varje dag startar med lugn musik, tända ljus och en gemensam samling, varannan dag vid mattan och varannan dag vid bänkarna.
- Sedan går vi tillsammans igenom vad som kommer att hända under dagen med hjälp av bildstöd. Tydligheten är viktig för alla elever men avgörande för en del. I min klass vet eleverna precis vad som gäller och det finns en slags grundtrygghet i det.
Varje dag avslutas även likadant, med en kram och en personlig återkoppling på något hon snappat upp under dagen.
- Det kan vara något personligt som vi snackat om på rasten eller i matsalen. Eller något framsteg i undervisningen. Och självklart en önskan om en bra eftermiddag. Jag är väldigt personlig som lärare och jag tror att eleverna ser mig som engagerad, kärleksfull, lättsam och glad och det är så jag vill vara. Jag tror att eleverna känner sig mer bekväma både med mig och gruppen när vi vågar vara personliga och vi skrattar väldigt mycket. Ja, det är mycket kärlek i min klass.
Under lektionerna blandas teoretiskt med praktiskt.
- Jag vill variera min undervisning så att de som inte är teoretiskt lagda får möjlighet att lära sig på andra sätt. Vi dramatiserar mycket, använder Ipaden för att uttrycka oss i film och bilder och har varje vecka fredagsdans med gemensam tolkning av sång och koreografi, som några exempel. Är undervisningen lustfylld så lär de sig lättare.

Madelene Tjärnmo

Madelene Tjärnmo

Fokuserar på här och nu

Madelene Tjärnmo brinner för att utveckla eleverna på den nivån de är på och att alla ska få rätt utmaning.
-  Jag fokuserar mycket på här och nu och vill inte hasta iväg. Målet är att alla ska utvecklas i sin egen kunskapstrappa och ta sina egna kliv. Det är jag tillsammans med mina elever som styr skeppet och alla ska vara ombord.
Något annat hon brinner för är att dela med sig av vad hon och eleverna gör på dagarna till vårdnadshavarna. Bloggen uppdateras flitigt och Madelene Tjärnmo ser den som en av sina styrkor.
- Det är väldigt uppskattat av familjerna att få en inblick i sitt barns undervisning. Det underlättar dialogen om skolarbetet hemma vid matbordet när de har något att utgå ifrån. 
Vad som är det bästa med läraryrket är enkelt att svara på för Madelene Tjärnmo.
- Det är att upptäcka världen genom en nioårings ögon. Att se när de knäcker koder och får aha-upplevelser är fantastiskt. Vissa saker som för oss vuxna är alldeles självklara är inte det för barnen och det är häftigt att varje dag få ta del av deras tankar och idéer.

Vi försöker se lösningar i alltihop

För tillfället håller Madelene Tjärnmo till på Almers skola, eftersom Mariedalsskolan rivs, och hon menar att det går över förväntan.
- Det är mycket som är nytt både för mig och eleverna. Det som inte riktigt fungerar än är matsituationen, vi är många som ska äta samtidigt och det blir en väldigt hög ljudnivå i matsalen. Dessutom finns det även en viss vi och dem känsla på skolan, eftersom vi bara är gäster som ska vara här ett år.
- Men det som vi är väldigt nöjda med är att vi i årskurs 3 har fått en egen ingång och klassrum bredvid varandra. På det sättet kan vi fortsätta vårt kollegiala arbete, som vi brinner för på Mariedal. Att samplanera, ta hjälp av varandras styrkor och tillsammans se alla barn.  Sedan saknar man såklart hälften av kollegiet som sitter på Bockstensskolan. Men vi är alla väldigt positiva och försöker se lösningar i alltihop. 

I klassen går det 17 elever och till hjälp har Madelene Tjärnmo en resurs, något som hon menar påminner lite om tvålärarskapet.
- Jag känner att jag hinner se alla barn varje dag. Och tack vare min resurs så kan vi dela upp gruppen ibland och jag har också alltid någon att bolla med vilket är fantastiskt skönt. Jag är positiv till tvålärarskap mellan två lärare men då ska även rätt förutsättningar finnas. Vi hade inte haft plats för dubbelt så många elever här inne exempelvis.

Till sist, vem har du valt att skicka vidare till och varför?

- När jag började arbeta på Almers skola för sex år sedan så var det en lärare som inspirerade mig väldigt mycket. Hon är otroligt engagerad, har en förmåga att fånga alla i sin omgivning och både barn och vuxna gillar henne. Jag har själv aldrig varit med när hon undervisar men jag har hört mycket gott om hennes sätt att lära ut. Hon brinner fortfarande för att utvecklas och hon är en förebild för mig. Jag skickar vidare till Pernilla Olsson på Trönninge skola.

Frida Eckegren Serholt
 

ikon

Senaste nyheterna