Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-07

Magnus Axelsson – bubblan som sprack ledde till ny karriär

Reportageserie - Skicka vidare

Han kommer gående i korridoren till avtalat möte. En sträcka på drygt tjugo meter tar dock sina minuter att ta sig genom. Han stannar, blir stannad och hejar högt.
- Det bästa med att vara lärare är att få arbeta med människor. Jag gillar mötena med kollegor och eleverna.
Möt Magnus Axelsson, förstelärare i matematik på Lindbergs skola, en positiv skåning som kärleksinvandrade till Varberg från Hässleholm.

Magnus Axelsson

Magnus Axelsson

När Walter Tkauc förra veckan skickade vidare stafettpinnen till Magnus Axelsson var det med följande motivering: ”När man kommer in i hans klassrum så ser man att eleverna trivs att vara där. Han är lyhörd och lätt att ha att göra med som människa och en riktigt skicklig lärare! Magnus förtjänar att uppmärksammas för det arbete han gör och för det sätt han möter alla elever på! Han är skitbra helt enkelt!”

Vi inleder med den klassiska ”hur känns det” - att läsa motiveringen?

- Det kändes bra eftersom jag försöker få det så som Walter beskriver det. Mötet med eleverna är viktigt för mig så att de ska trivas och ha en bra lärandemiljö.

Lindbergs skola ligger strax utanför centralorten Varberg. Inbäddad i omgivande landskap uppstår en lantlig atmosfär med ett behagligt lugn. På skolgården är elever upptagna med olika slags aktiviteter, och innanför skolans huvudentré finns sittplatser med utsikt över gård och område. När Pedagog Varberg träffar Magnus Axelsson berättar han om skolans verksamhet, det goda pedagogiska ledarskapet hos rektorerna och kollegorna, och om Varberg som stad och ort.
- Jag trivs ruggigt bra här eftersom det erbjuds så mycket fint, säger Magnus Axelsson. Varberg har natur, turism och annat utbud, framförallt på sommaren, som är toppen. Trivseln att #jobbaivarberg höjs definitivt av alla möjligheter som finns!
Han kom till Varberg för drygt femton år sedan. Tack vare kärleken. Över Hallandsåsen till Västkustens kreativa mittpunkt. Så snart han kunde, började han vikariera i skolan, då som outbildad lärare, men med en teknologiekandidatexamen i datateknik.
- IT-bubblan sprack i början av 2000-talet och utan arbetslivserfarenhet var det omöjligt att få jobb i branschen, berättar Magnus Axelsson. Jag hade vikarierat tidigare i skolan, gillade jobbet och efter något år läste jag in pedagogiken och skaffade rätt utbildning. 

En bättre lärare genom utvecklingsarbetet

När Magnus Axelsson anställdes som lärare i Varbergs kommun var första arbetsplatsen Bläshammar skola. När han tänker tillbaka på de första åren ler han lite. Han berättar hur han upplevde jobbet som lärare ganska enkelt. Idag vet han annorlunda.
- Jag tror mig ha blivit en bättre lärare genom det utvecklingsarbete som pågår i Varbergs kommunala skolor, säger Magnus Axelsson. Det har varit spännande att arbeta i kommunen de senaste åren eftersom vi antagit en långsiktig plan för hur elevernas lärande ska stärkas. Både BFL och ÄDK är ett led i detta och som jag har fått möjlighet att sätta mig in i.
Han skrattar till och drar en reflektion om att ju äldre vi blir, desto mer erfarenhet får vi, samtidigt som känslan av att inte alltid räcka till är mer närvarande idag jämfört med när han som nyexad lärare tog sig an uppdraget.
- Jag har idag mer kunskap om hur komplext lärande är och att ett lärande kan ske på så många olika sätt. I början av min karriär var jag ganska enkelspårig och visste inte bättre. Idag är min undervisning betydligt mer varierande utifrån vilka elever jag har i klassrummet och vilket ämnesstoff vi arbetar med.

Variationsteorin är en katalysator

En dag på jobbet innebär att förbereda lektionsinnehåll, plocka fram material och finjustera anpassningar för elever, för att nämna något. Magnus Axelsson är noga med att strukturera undervisningen utifrån var eleverna befinner sig i sitt lärande. Variationsteorin, den teoretiska grunden i ÄDK har varit och är en katalysator för att lyckas med en undervisning där alla elever kan arbeta för sin fulla potential.
- Undervisningen är den största delen så klart av mitt uppdrag, men också möten med arbetslag och skolans egna utvecklingsgrupp. I den senare kartläggs utvecklingsarbetet så att vi kan arbeta långsiktigt. Vi sitter inte i möten för mötens skull, utan har en tydlig agenda och ett innehåll som alltid handlar om att stärka lärandet.

Till sist. Vem vill du skicka vidare stafettpinnen till? Motivera!

- Malin Byvik. Jag har varit involverad i hennes specialpedagogiska arbete och sett och hört med vilken skicklighet hon arbetar med elever, lärare och vårdnadshavare. Hon har en skicklighet i att utgå från elevens perspektiv, behov och förutsättningar.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna