Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-14

Malin Byvik – specialpedagog med salutogent förhållningssätt

Reportageserie - Skicka vidare

För 23 år sedan flyttade hon till Västkusten, och för tre år sedan började hon arbeta i Varbergs kommun. Möt Malin Byvik, förskolläraren som sadlade vidare till specialpedagog, och vars rötter finns i Jämtland men med hjärta för Halland.
- Någonstans inom mig var det alltid läraryrket som lockade, jag vill utvecklas och inte stå still. Duktiga specialpedagoger på min dåvarande arbetsplats fick mig att förstå uppdraget och att det inkluderar både barn och unga och vuxna, säger Malin Byvik.

Malin Byvik

Malin Byvik

En pedagog kan aldrig äga bilden av ett barn. Att tänka tillsammans utifrån olika teoretiska perspektiv och lärandeteorier ger bästa effekt för barn att utvecklas och lära. Malin Byvik talar med hjärtat och hjärnan om den verksamhet hon arbetar i, och menar att den ska vara ständigt föränderlig. Istället för att enbart felsöka, uppmuntrar hon oss att söka det som fungerar. Först då kan förskolans undervisning bli tillräckligt variationsrik och därmed anpassas till de barn som faktiskt går där.
- Undervisning i förskolan kan handla om att använda leken för lärande. I leken kan språk, empati, föreställningsförmåga och mycket mer utvecklas. Leken hjälper oss i den sociala utvecklingen att få tillgång till andra människors sätt att tänka.  

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet, och Malin Byvik menar att förskoleåren är den tid i barnets liv då de måste få utvecklas i sin egen takt i enlighet med strävansmålen för förskolan.
- Förskolan behöver samtidigt identifiera barnets behov och ge möjligheter för barnet att utveckla alla sina förmågor, fortsätter Malin Byvik. Vi vet att tidiga insatser är avgörande för barnets fortsatta utveckling och möjligheter att nå kunskapsmålen i skolan. 
Malin Byvik är positiv till att övergångarna mellan skolformer ett prioriterat område i Varbergs kommunala förskolor och skolor, och menar att det kommer att ge ännu bättre förståelse för ett barns hela utvecklingsresa genom skolåren. Och att dialogen mellan skolformerna kommer att stärkas.
- Vi behöver ha en förståelse för förskolans och skolans olika styrdokument så att våra verksamheter kan komplettera varandra. I det ligger också att skapa goda relationer till vårdnadshavare i övergången mellan skolformerna. 

Cyklande specialpedagog

Malin Byvik har sitt skrivbord i Håstensskolans lokaler. Även om hon mestadels är ute på fältet, hinner hon insupa atmosfären av att skolan har elever i årskurs 6-9. Något hon menar är stimuelrande eftersom det alltid händer något och det blir en del spontana samtal med eleverna när de möts i korridorerna.
- Det blir ju en kontrast till förskola, men egentligen är det inte så stor skillnad. Alla barn, unga och vuxna behöver bli sedda, kunna skämta lite eller fråga en vuxen som inte är direkt i relation till dem.
Hon cyklar runt bland de verksamheter hon är del i. Förskolorna ligger centralt och nära varandra. Ett idealiskt läge för Malin Byvik som ibland hinner med ett glasstopp mellan verksamhetsbesöken.
- Jag kände inte till verksamheten i Varbergs skolkommun när jag började, vilket gav mig möjlighet att med nyfiket förhållningssätt lära mig så mycket redan från dag ett. Jag upplever att det finns en stolthet i förskolorna över verksamheten som bedrivs, och det leder till att också utvecklingsarbetet sker i positiv anda.

Mångsidiga erfarenheter

Från restaurangbranschen och jobb som kallskänka, via förskolläraryrket i ett föräldrakooperativ i Lindome, till förskollärare i Kungsbacka och idag specialpedagog mot förskolan i Team Centrum Norr i Varbergs kommun. Malin Byvik har erfarenhet av arbetslivet och omdömet att #jobbaivarberg är positivt!
- Att #jobbaivarberg innebär att jobba med härliga människor i ett progressivt team. Jag kommer nära arbetslagen, och samarbetar tätt med de övriga specialpedagogerna i förskolans sammanlagt sex geografiska team. 
Jobbet som specialpedagog i förskolan är dynamiskt i och med att betydelsen av att alla runt ett barn utgår från barnet och dess förutsättningar. Både vad gäller förmågor och sociala förutsättningar. Att få igång de positiva spiralerna runt ett barn, är ständigt fokus för Malin Byvik. Också att våga utmana pedagoger att gå utanför en befäst referensram i en pedagogisk och salutogen ansats.
- Det är viktigt att utgå från att alla föräldrar vill sina barns bästa, men alla har inte samma möjligheter och det kan bero på så många olika anledningar, menar Malin Byvik. Min yrkesprofessionalism kommer in då exempelvis en pedagog är i behov att se saker ur ett helikopterperspektiv, och att vi tillsammans vågar se det som fungerar väl för barnet och vad barnet faktiskt kan.  
Att Malin Byvik tycker mycket om sitt jobb råder det ingen tvekan om. Kompetens och engagemang värdesätter hon högt. Som två parhästar. Det ena kan sällan verka utan det andra.
- Om förskolans pedagoger har god relationskompetens och är engagerade, kan den kombinationen vara avgörande för vårdnadshavarnas inställning till barnets fortsatta tid i utbildningsväsendet.

Till sist. Vem vill du skicka vidare stafettpinnen till? Motivera!

- Jag motiverar mitt val i personens engagemang för förskolan och förmåga att förstå vikten av just hens profession och kompetens i förskolan. Hen är väldigt kompetent, och en rolig och härlig arbetskamrat, och dessutom en av de mest närvarande människorna jag träffat. En människa som gör mig glad!

Vem Malin Byvik skickar vidare till ser vi efter sommaren när höstterminen kickat igång igen!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna