Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-02-25

Maria Englund, läraren som vill utmana elever att pröva och ompröva

Reportageserie Skicka Vidare

Hon ser förskoleklassen som en bro mellan förskola och skola. Ett viktigt år som lägger grund för framtida lärande.
- Jag arbetar med värdegrunden varje dag. Den löper som en röd tråd genom vår verksamhet och ingår i alla ämnen. Ett tillåtande klimat är viktigt för att alla ska våga göra sin röst hörd.
Möt Maria Englund, lärare på Furubergsskolan.

Maria Englunds intresse för psykologi och möten mellan människor har alltid varit stort. Under gymnasietiden arbetade hon som vikarie inom äldreomsorgen samtidigt som hon då och då var barnvakt. När tiden till samtal och umgänge minskade inom äldreomsorgen växte intresset för möten med barn och unga.
- Jag ville ha ett omväxlande och kreativt arbete där jag fick arbeta med människor och började fundera på att utbilda mig till förskollärare vilket jag senare också gjorde.

Yrke med många fördelar

Maria Englund har arbetat som förskollärare i Varbergs kommun sedan 1993 och har alltid trivts bra med sitt yrkesval. I 20 år arbetade hon inom förskola men sedan fem år tillbaka arbetar hon i förskoleklass. Att stötta och bidra till att elever utvecklas och växer som människor menar hon är det bästa med hennes arbete.
- Att få vara med och uppleva de små stegen då inlärning sker, stunderna när det liksom ”glimmar till”, och att bidra till att ”lyfta” barn att våga, det är det bästa med mitt jobb.

Det är tydligt att Maria Englund trivs med sitt jobb. Arbetet med att bygga trygga elevgrupper inspirerar henne och det är med ett hjärtligt leende som hon beskriver känslan kring att få följa eleverna under året i förskoleklass.
- När barnen börjar i F-klass kommer de från olika förskolor. De är förväntansfulla men ibland också lite oroliga. Jag försöker möta dem med värme och omsorg så att de ska känna sig trygga. Att ett år senare, på skolavslutningen, se hur gruppen växt sig samman, att eleverna utvecklats och blivit mer självständiga och trygga, är väldigt roligt.

Vi dröjer oss kvar vid fördelarna med läraryrket där också kollegorna har en central roll. Att arbeta i arbetslag är ett självklart arbetssätt för Maria Englund som värdesätter samarbetet med sina kollegor i arbetslaget högt.
- Värmen, humorn och de givande diskussionerna med alla kollegor genom åren har fått mig att växa i min yrkesroll. Vi stöttar varandra, reflekterar och analyserar och försöker hela tiden att göra verksamheten bättre. Just nu arbetar vi med lärmiljöer och matematik. Diskussionerna vi har främjar det kollegiala lärandet. Det är viktigt att ha roligt tillsammans och kunna ge och ta i pedagogiska diskussioner.

Trygg grund att bygga vidare på

Det pedagogiska ledarskapet i klassrummet handlar för Maria Englund mycket om att bygga goda relationer. Att vara tydlig och lyhörd för elevens behov.
- Något som driver mig är att försöka förstå varje elev. Hur kan jag anpassa mitt förhållningssätt och lärmiljöer så att alla elever kan utvecklas på bästa sätt?

Maria Englund menar att hennes förhållningssätt är det viktigaste verktyget för henne som lärare. Hon strävar efter att alltid vara lyhörd, närvarande och inkännande. Ibland upplever hon att begreppen ”omsorg” och ”trygghet” inte värdesätts tillräckligt utan fokus enbart ligger på inlärning.
- För mig i min yrkesroll är trygghet och omsorg själva grunden som jag sedan bygger vidare på. Jag ser varje dag att lek och lärande går hand i hand. Jag vill värna om den viktiga leken där barnen får använda sin fantasi och bearbetar sina känslor och upplevelser.

För att skapa trygghet i klassrummet finns tydliga ramar och regler. Inom dessa ramar får eleverna vara med och forma verksamheten genom att exempelvis arbeta fram klassregler och på olika sätt utvärdera och demokratiskt rösta om olika saker. Maria Englund arbetar också för att skapa en öppenhet där man kan tala om olikheter på ett naturligt sätt. På så sätt beskriver hon att eleverna får en förståelse för det som kanske är lite annorlunda. En del behöver till exempel träna på att våga stå i centrum eller att forma bokstäver. Andra behöver träna på det sociala samspelet och att vara en bra kompis och så vidare. Enligt Maria Englund är det viktiga att arbeta med allas lika värde och att eleverna lär känna varandra och respekterar varandra.
- Jag vill bidra till att olikheter ses som en tillgång och är noga med att ge mycket positiv feedback.

Ett utmanande arbete

Maria Englund beskriver att en av de stora utmaningarna inom dagens skola och förskola är att möta varje elev i hens progression för lärande.
- Vi delar in eleverna i halvklass, par och mindre grupper så ofta vi kan. Då stärks samarbetet, det kooperativa lärandet och det är lättare att se varje elev.

Hon menar vidare att stora barngrupper och långa vistelsetider i skola också utmanar genom att skapa en stressig miljö som ställer höga krav på pedagoger och lärare.
- Det är lätt att känna att man inte räcker till. Det gäller att vara flexibel och att snabbt kunna prioritera om när förutsättningarna förändras. Då är det viktigt att kunna se allt det positiva vi gör och får vara med om, istället för att fokusera på det vi inte hinner med.

För att eleverna ska få energi och motiveras att samspela har Maria Englund hittat olika arbetssätt. Hon ser gärna att massage och rörelse ges plats som inslag i dagens skola.
- Jag märker att eleverna kommer ner i varv när vi arbetar med kompismassage och att de sedan orkar med dagen bättre. Kompismassage, att kunna ge och ta emot massage, stärker också sammanhållningen i gruppen.
- Jag använder mycket rörelse i klassen för att eleverna ska orka vara koncentrerade. Det är allt från rörelsepauser till gruppstärkande lekar, sång och dans. Sedan tycker jag att det är viktigt att ha roligt tillsammans. Genom glädjen vill jag hjälpa eleverna att behålla intresset, nyfikenheten och lusten att lära.

Till sist. Vem vill du skicka vidare till? Motivera!

- Jag vill skicka vidare till Agneta Henriksson som arbetar i förskoleklass på Mariedalsskolan. Hon är en engagerad och ödmjuk pedagog som är duktig på att arbeta med de estetiska uttrycksformerna som sång, dans och drama med mera. Agneta är positiv och är mycket omtyckt av barn, vårdnadshavare och kollegor. Jag tycker att det är väldigt inspirerande att samtala med henne om vårt uppdrag i förskoleklass.

Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna