Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-28

Maria Nilsson – läraren som hittat hem på grundsärskolan

Reportageserie - Skicka Vidare

Hon var med och startade upp kommunens första flexenhet och har alltid velat arbeta med barn och elever med behov av särskilt stöd. Möt läraren Maria Nilsson som aldrig slutar kämpa för alla barns rätt till bästa möjliga lärande.

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Redan när Maria Nilsson klev in på högskolan, några månader efter studenten, för att börja studera till lärare så hade hon sin dröm klar, en dag skulle hon arbeta i särskolan.
-  Jag har en lillasyster med down syndrom och jag har alltid velat att hon och alla andra barn med en utvecklingsstörning ska ses som barn och inte utvecklingsstörda barn. De är precis som alla andra värda bästa möjliga lärande. Det ska vara fokus på kunskapsutveckling även för dem.
Vägen till särskolan skulle dock visa sig innehålla många spännande och utmanande kurvor som Maria Nilsson bara inte kunde tacka nej till. Planen var några få år i grundskolan, sedan grundsärskolan. Men åren blev fler och fler.
- Jag arbetade först på Kometen, en resursskola för barn som inte hade en utvecklingsstörning men som hade behov av extra stöd. Där kände jag hur viktigt det är att dessa elever har kvar sin plats i sin vanliga klass. Inte nödvändigtvis rent fysikt- men att man är viktig för dem där. Precis samma känner jag nu när jag väl har börjat arbeta på särskolan, det stärker eleven mycket att ha kvar sin fritidsplats eller ha kontakt med sin gamla klass. Åtminstone för de familjer som anser det är viktigt, valet ska ligga hos familjen. 

Startade upp kommunens första flexenhet

Barn och elever med behov av extra stöd har följt Maria Nilsson som en röd tråd genom arbetslivet. Efter Kometen arbetade hon många år på Ankarskolan.
- De barn som behövde extra stöd var en naturlig del av klassen och jag minns särskilt en elev som läste enligt särskolans läroplan, denna elev var en fantastisk tillgång för barnen på Läjet.
Trots att man trivs riktigt bra på en arbetsplats så kan en utmaning locka starkare. Så var det när Maria Nilsson fick höra att det skulle startas upp en flexenhet på Bosgårdsskolan, kommunens första.
- Jag sökte tjänsten och fick den. Att starta upp flexenheten på Bosgårdsskolan är kanske det roligaste jag gjort i min karriär. Vi famlade i mörker och hade ingen färdig mall att gå efter, ändå blev det så bra. Redan efter ett halvår mådde eleverna i flexenheten bättre. Dessutom var vi ett fantastiskt team med en stark tilltro från rektorn. Det var en riktigt rolig tid.
Två år senare sökte Bläshammar skola en förstelärartjänst med inriktning ADHD och autism.
- Jag var inne på att fortsätta arbeta med dessa elever och gjorde därför samma resa igen. Jag var med och startade upp Bläshammars flexenhet, men denna gång för yngre barn och därför var det ett helt nytt tänk.

God relation, struktur och tydlighet

Maria Nilsson berättar att det ofta är i årskurs 3-4 som en elev börjar må dåligt. Men det finns mycket man kan göra för att förebygga och underlätta för dessa elever.
- Min vision är att alla lärare i alla klasser ska utgå ifrån att i just min klass så kommer det att finnas någon eller några elever som behöver extra stöd, men i början så vet man inte alltid vem. Därför är en god relation, struktur och tydlighet viktiga delar för att förebygga att barn mår dåligt i skolan.
- Som lärare ska jag känna att det är jag som har nyckeln till en lösning för eleven och det är jag som måste arrangera mitt klassrum så att det är anpassat till alla. Barnen försöker alltid sitt bästa men finns inte tydligheten och strukturen så kan det vara svårt att hänga med.
Maria Nilsson var mitt uppe i arbetet med flexenheten på Bläshammar skola när hennes eget barn plötsligt blev allvarligt sjuk. Hon hade fått cancer.
- Det gick inte att ta in det beskedet. Från en dag till en annan förändrades hela livet och jag orkade inte vara förstelärare längre och jag orkade inte arbeta med barn och vårdnadshavare som mådde dåligt när jag själv gjorde det.
- Jag var hemma drygt ett halvår och idag när min dotter äntligen är frisk igen så kommer det över mig. Hur  sjuk hon faktiskt var. Men det gick inte att förstå då.

Grundsärskolan sökte en lärare

När hon kände att det var dags att börja arbeta igen så dök en ny intressant tjänst upp. Grundsärskolan sökte en lärare.
- Så fort jag klev in här på Mariedalskolans grundsärskola så kände jag att jag hade hittat hem. Det här var ju min plan från början. Det tog bara lite tid att hitta fram.
Drygt en månad har gått sedan Maria Nilsson började arbeta i särskolan och hon trivs väldigt bra.
- Jag fick ett jättefint mottagande redan första dagen och det är en väldigt härlig stämning på hela skolan. Dock så trodde jag att jag hade bra koll på vad det innebär att vara lärare men när jag kom hit så kände jag först att jag kan ju ingenting! Det är verkligen proffs som arbetar här! Men man lär sig nya saker varje dag och jag känner att jag har nytta av mina erfarenheter.
 - Det tog heller inte lång tid innan jag började fundera på hur vi kan arbeta med ÄDK i särskolan. Jag tycker att det är ett briljant tänk i ÄDK och att det är något som alla kan och borde jobba med.

Ett team med olika professioner

Det bästa med att arbeta på Mariedalskolans grundsärskola tycker Maria Nilsson är stämningen och att man aldrig är ensam.
- Vi är ett team på fem personer med olika professioner som arbetar tillsammans och stöttar varandra. Jag känner mig aldrig ensam här. 
- Styrkan med att arbeta i Varbergs kommun är att det finns en tydlighet i vart vi ska och det känns proffsigt. Sedan tycker jag även att Pedagog Varberg och höga rankningar stärker oss och för oss samman. Dessutom är Varberg en kommun som ligger långt fram med det inkluderande arbetssättet, ÄDK och bra kvalité på både skolor och fritidshem. Att fritidspedagogerna har fått fortbildning tycker jag är toppen och det är något som de är stolta över.
- Något som kan förbättras är samarbetet mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Vi handskas med samma barn och familjer och ser olika delar av deras vardag. Vi kan utbyta mycket erfarenheter och kanske hjälpa varandra. Ibland krävs det även lösningar som går över gränserna.

Till sist, vem vill du skicka vidare reportageserien till? Motivera ditt val!

- Jag har valt Annika Carlenäs på Ankarskolan. När jag arbetade med Annika så lockande hon fram den bästa pedagogen ur mig. Hon har en fenomenal struktur i klassrummet och i sig själv. Eleverna behöver aldrig undra över vad som förväntas av dem. Dessutom har hon en tro på att alla elever vill och kan göra rätt, vi måste bara hitta sättet att hjälpa dem dit.
Vi hade dessutom väldigt roligt när vi arbetade tillsammans!

Frida Eckegren Serholt

 

ikon

Senaste nyheterna